โบสถ์คาทอลิกยามาเตะ

อาสนวิหารพระหฤทัย โยโกฮามะ หรือที่มักเรียกว่า โบสถ์คาทอลิกยามาเตะ (ญี่ปุ่น: カトリック山手教会โรมาจิKatorikku Yamate Kyōkaiทับศัพท์: คาโตริกกุยามาเตะเกียวไก) เป็นอาสนวิหารประจำมุขมณฑลโยโกฮามะ ตั้งอยู่เลขที่ 44 ยามาเตะโช, นากะคุ, เมืองโยโกฮามะ จังหวัดคานางาวะ ซึ่งกินพื้นที่ในเขตจังหวัดคานางาวะ ชิซูโอกะ นางาโนะ และยามานาชิ

ด้านหน้าอาสนวิหารพระหฤทัย

เดิมโบสถ์แห่งนี้เป็นอาคารก่ออิฐและมีหอระฆังสองหลัง ถูกก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2449 ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต พ.ศ. 2466 ทำให้โบสถ์เสียหายหนัก ส่วนโบสถ์ในปัจจุบันได้รับการออกแบบจากยาน โยเซฟ ชวากร์ (Jan Josef Švagr เกิด พ.ศ. 2428-2512) สถาปนิกชาวเช็ก ซึ่งได้ออกแบบศาสนสถานแห่งนี้ด้วยสถาปัตยกรรมนีโอ-กอทิก[1] และเปิดให้ปฏิบัติศาสนกิจได้ในปี พ.ศ. 2476[2] ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้งมุขมณฑลโยโกฮามะขึ้นในปี พ.ศ. 2480[3] โบสถ์ยามาเตะก็ได้รับการสถาปนาเป็นอาสนวิหารในเวลาต่อมา[1]

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 Sacchi, Livio. (2004) Tokyo: City and Architecture Universe, p.130
  2. Watanabe, Hiroshi. (2001) The Architecture of Tōkyō Edition Axel Menges (2001), p.107
  3. Diocese of Yokohama at catholic-hierarchy.org. Retrieved 2011-10-28.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้