น็อทร์-ดาม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โนเตรอดาม)

น็อทร์-ดาม (ฝรั่งเศส: Notre Dame [nɔtʁ dam]) เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า "พระแม่เจ้าของเรา" หรือ "แม่พระ" ซึ่งหมายถึงพระนางมารีย์พรหมจารี

คริสต์ศาสนสถาน