โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Total Access Communication Public Company Limited; ชื่อย่อ: TAC) หรือในชื่อการค้าว่า ดีแทค (dtac) เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย เดิมเป็นบริษัทในเครือยูคอม ปัจจุบันถือหุ้นใหญ่โดย บีซีทีเอ็น โฮลดิง[1][2]

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
ประเภทมหาชน (SET:DTAC)
ก่อตั้ง31 สิงหาคม พ.ศ. 2532 (31 ปี)
ที่ตั้ง319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลักบุญชัย เบญจรงคกุล
(ประธานกรรมการ)
ชารัด เมโรทาห์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายได้Decrease 90,868 ล้านบาท (2557)
กำไรIncrease 10,728 ล้านบาท (2557)
สินทรัพย์Increase 106,426 ล้านบาท (2557)
บริษัทแม่บีทีซีเอ็น โอลดิ้งส์
เทเลนอร์
เว็บไซต์https://www.dtac.co.th

โดยในช่วงแรกให้บริการในช่วงความถี่ 1800MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ภายใต้ระยะเวลา 27 ปี ตามสัญญาสัมปทาน พร้อมทั้งให้บริการ 3 จี ในช่วงความถี่ 850MHz ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีบริการ 3 จี ในช่วงความถี่ 2100MHz ซึ่ง กสทช.ออกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ ให้บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด

ประวัติแก้ไข

 
ศูนย์ดีแทค ที่เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์

ดีแทคเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อเข้ารับสัมปทานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในช่วงความถี่ 850 และ 1800MHz จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในประเภทสร้าง-โอน-ดำเนินการ (Build-Transfer-Operate) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 และจดทะเบียนเข้าซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ได้ยืดสัญญากับ กสท. ไปเป็น พ.ศ. 2561 หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้เริ่มต้นขายหุ้นบางส่วนให้กับเทเลนอร์ และเปลี่ยนชื่อทางการค้าจาก "แทค" เป็น "ดีแทค" ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544

ตระกูลเบญจรงคกุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ในยูคอมซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแทค ได้ขายหุ้นให้กับเทเลนอร์ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2548

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 ทางดีแทคได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ โดยมีบริษัทบีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง ของตระกูลเบญจรงคกุล ที่มีนายบุญชัย เบญจรงคกุลผู้ก่อตั้งดีแทคเป็นผู้บริหารอยู่ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 มาเป็นเป็นร้อยละ 51 และกลุ่มเทเลนอร์ถือหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 49 เพื่อลดข้อครหาในการเป็นบริษัทต่างชาติ ที่จะเข้าร่วมประมูล 3 จีได้ ทำให้ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของดีแทคคือบีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง[3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [4]แก้ไข

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 TELENOR ASIA PTE LTD 1,009,172,497 42.62%
2 THAI TELCO HOLDINGS LIMITED 356,000,000 15.03%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 286,345,164 12.09%
4 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด 175,001,300 7.39%
5 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 132,145,250 5.58%
6 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 43,464,400 1.84%
7 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 24,196,063 1.02%
8 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 23,550,000 0.99%
9 สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 21,133,500 0.89%
10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,005,000 0.51%

บริการแก้ไข

คลื่นความถี่ที่ใช้งานแก้ไข

ดีแทคมีคลื่นความถี่ถือครองเป็นอันดับที่ 3[5] เมื่อนับรวมผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ โดยปี พ.ศ. 2562 ดีแทคถือครอง 5 คลื่นความที่คือ 900 MHz, 1800 MHz, 2100MHz, 2300MHz และ 26 GHz รวมทั้งหมด 330 MHz ซึ่งคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นคลื่นความถี่เดียวที่มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในประเทศไทย

คลื่นความถี่ หมายเลขช่องสัญญาณ จำนวนคลื่นความถี่ เทคโนโลยี ประเภท สถานะบริการ เปิดให้บริการ ระยะเวลาดำเนินการ
700 MHz - 2x10 MHz - 4G/5G ยังไม่ให้บริการ - -
900 MHz 8 2x5 MHz UMTS/HSPA+ 3G ให้บริการอยู่ พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สิ้นสุด พ.ศ. 2576 (ใบอนุญาต)
1800 MHz 3 2x5 MHz LTE 42Mbps 4G กันยายน พ.ศ. 2561 สิ้นสุด พ.ศ. 2576 (ใบอนุญาต)
1800 MHz 3 GiLTE GSM/GPRS/EDGE 2G
2100 MHz 1 2x5 MHz UMTS/HSPA+ 35Mbps 3G ให้บริการอยู่ พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สิ้นสุด พ.ศ. 2570 (ใบอนุญาต)
2100 MHz 1 2x10 MHz LTE 75Mbps 4G
2300 MHz 40 20 MHz + 20 MHz + 20 MHz TD-LTE with Intraband 3CA & Massive MIMO 4G มิถุนายน พ.ศ. 2561 สิ้นสุด พ.ศ. 2568 (สัญญาเช่า)
26 GHz - 2x100 MHz - 5G ยังไม่ให้บริการ - -

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • เมษายน 2546 จากผลสำรวจ "Asia's Best Companies 2003 - Thailand" โดยนิตยสาร Financial Asia บริษัทได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
  1. บริษัทยอดเยี่ยมด้านการบริหารการเงิน (อันดับ 4)
  2. บริษัทยอดเยี่ยมด้านการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (อันดับ 5)
  3. บริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (อันดับที่ 6)
  4. บริษัทยอดเยี่ยมด้านการจัดการ (อันดับที่ 7)
  5. บริษัทยอดเยี่ยมด้านบรรษัทภิบาล (อันดับที่ 8)
 • ตุลาคม 2546 ได้รับรางวัล "Disclosure Report Award 2003" จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • เมษายน 2547 จากผลสำรวจ "Asia's Best Companies 2004 - Thailand" โดยนิตยสาร Financial Asia บริษัทได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
  1. บริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (อันดับที่ 4)
  2. บริษัทยอดเยี่ยมด้านการจัดการ (อันดับที่ 6)
 • ธันวาคม 2547 ได้รับรางวัล "Technology Fast 500 Asia Pacific 2004 Award" จากการจัดอันดับของ Deloitte
 • มิถุนายน 2549 ได้รับรางวัล "Best Mobile Operator of the Year 2006" ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยม จากนิตยสาร Asian MobileNews ซึ่งนับเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 • สิงหาคม 2550 รางวัลพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence" ประเภทความเป็นเลิศด้านการตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์แห่ง*จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พฤศจิกายน 2551 ATM SIM ได้รับรางวัล "Best Mobile Service" จาก Asia Mobile Award 2008 ซึ่งจัดขึ้นโดย GSMA's Mobile Congress

อ้างอิงแก้ไข

 1. "dtac Major Shareholder". Stock Exchange of Thailand. สืบค้นเมื่อ 23 June 2010.
 2. "Verso and Comnet Provide Thailand's Second Largest Mobile Phone Operator with NetPerformer Solution; Verso's Bandwidth Optimization Solution to Connect Call Centers throughout Thailand". Findarticles.com. 18 October 2005. สืบค้นเมื่อ 2007-11-18.
 3. http://www.blognone.com/node/34674
 4. http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=DTAC&language=th&country=TH
 5. https://www.blognone.com/node/114744

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข