ชื่อโดเมน

(เปลี่ยนทางจาก โดเมนเนม)

ชื่อโดเมน (อังกฤษ: domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมลแอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบโดเมนเนม เพื่อระบุถึงเลขที่อยู่ไอพี ของชื่อนั้น ๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุเว็บไซต์ของตน บางครั้งอาจใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" แทนได้

ลำดับชั้นของป้ายกำกับในชื่อโดเมนแบบเต็ม

ชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" (ยัติภังค์) คั่นด้วย "." (มหัพภาค) โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข ตัวอักษรตัวใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน[1] มีความยาวของซับโดเมนแต่ละส่วนตั้งแต่ 1 ถึง 63 ออกเตต (8 บิต) และความยาวทั้งหมดของโดเมนเนม รวมเครื่องหมายจุดคั่นไม่เกิน 253 ตัวอักษร (แอสกี)[2]

1 ไอพีแอดเดรส สามารถใช้โดเมนเนมได้มากกว่า 1 โดเมนเนม และหลาย ๆ โดเมนเนมอาจจะใช้ไอพีแอดเดรสเดียวกันได้

ตัวอย่าง

แก้

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง ยูอาร์แอล (URL) โดเมนเนม และ ซับโดเมน

ยูอาร์แอล: https://www.example.com/
ชื่อโดเมน: example.com 
ซับโดเมน : subdomain.example.com

โดยทั่วไปมักจะแปลงกลับไปมาได้ 1 ไอพีแอดเดรสมักหมายถึง 1 ชื่อเซิร์ฟเวอร์ แต่ปัจจุบัน ความสนใจในเรื่องเว็บ ทำให้จำนวนเว็บไซต์มีมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ โพรโทคอล HTTP จึงระบุว่าไคลเอนต์จะเป็นผู้บอกเซิร์ฟเวอร์ว่าชื่อใดที่ต้องการใช้ วิธีนี้ 1 เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ 1 ไอพีแอดเดรสจะใช้โดเมนเนมได้หลายชื่อ

ยกตัวอย่าง เซิร์ฟเวอร์ที่มีไอพี 192.0.34.166 อาจจะใช้งานโดเมนเนมเหล่านี้ได้:

example1.com
example2.net
example3.org 

เมื่อมีคำร้องขอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อโฮสต์ก็จะถูกร้องขอเช่นกัน เพื่อส่งไปยังผู้ใช้

การจดทะเบียนชื่อโดเมน

แก้

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมน

แก้
  1. ความยาวของชื่อโดเมนตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร (8 บิต)
  2. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
  3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
  4. ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อโดเมน
  5. ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "RFC 4034 - Resource Records for the DNS Security Extensions". IEFT.
  2. RFC 1035, Domain names--Implementation and specification, P. Mockapetris (Nov 1987)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้