ความไวต่ออักษรใหญ่เล็ก

(เปลี่ยนทางจาก ไวต่ออักษรใหญ่เล็ก)

ความไวต่ออักษรใหญ่เล็ก[1] (อังกฤษ: case sensitivity) หมายถึงภาวะที่คำคำหนึ่งที่มีความหมายแตกต่างกันเนื่องจากการใช้อักษรตัวใหญ่และอักษรตัวเล็กต่างกัน คำที่เขียนด้วยอักษรตัวใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายเหมือนกับที่เขียนด้วยอักษรตัวเล็กเสมอไป ตัวอย่างเช่น Bill คือชื่อแรกของอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน ในขณะที่ bill อาจหมายถึงร่างกฎหมายที่เสนอสภา (เป็นตัวอย่างความหมายหนึ่ง) หรืออย่างเช่น Polish หมายถึงชาวโปแลนด์หรือที่เกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ ในขณะที่ polish แปลว่าขัดเงา เป็นต้น

เชิงอรรถ แก้

  1. เทียบเคียงจาก "case sensitive" ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติว่า "ไวต่ออักษรใหญ่เล็ก"