โดเมนคอนโทรลเลอร์

โดเมนคอนโทรลเลอร์ หรือ ดีซี (อังกฤษ: Domain Controller หรือ DC) เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมโดเมน ให้โดเมนทำงานตามต้องการได้ เป็นหนึ่งในคอมโพเน้นท์ของไมโครซอร์ฟวินโดว์เซิร์ฟเวอร์ 2003 ซึ่งจะต้องทำการติดตั้งก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

หน้าที่ แก้

โดเมนคอนโทรลเลอร์สามารถจัดการโดเมนได้โดยแจกแจงหน้าที่หลัก ๆ ออกได้ดังนี้

  1. สามารถจัดการในส่วนของผู้ใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ การจัดการผู้ใช้ของโดเมนคอนโทรเลอร์จะเป็นการควบคุมสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบโดเมน สามารถจำกัดการใช้งานต่าง ๆ ของผู้ใช้ได้ โดยที่ผู้ดูแลระบบต้องทำการตั้งค่าเองทั้งหมด และยังสามารถจัดกลุ่มผู้ใช้ เป็นกลุ่ม หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการแยกที่จะจำกัดสิทธิ์ในด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้ได้อีกด้วย
  2. สามารถจัดการในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่เข้าสู่ระบบโดเมน การจัดการคอมพิวเตอร์ในระบบโดเมนจะสามารถทำได้โดยผู้ดูแลระบบ โดยตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เข้าสู่โดเมนเมื่อทำการนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โดเมนแล้ว ผู้ดูแลระบบก็จะจัดการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ โดยการตั้งค่าจำกัดสิทธิได้ตามต้องการ

ความสามารถของโดเมนคอนโทรลเลอร์ยังไม่หมดเพียงแค่การจัดการสิทธิของผู้ใช้ในโดเมน โดเมนคอนโทรลเลอร์ยังสามารถจัดการควบคุมสิทธิของผู้ใช้ในการผ่านเข้าใช้ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์และ ความสามารถอีกหลาย ๆ อย่างที่ยังมีมากมายซึ่งจะได้นำมาเพิ่มเติมได้ในภายหลัง