โซโฮ ทะกุอัง

โซโฮ ทะกุอัง (ญี่ปุ่น: 沢庵 宗彭โรมาจิTakuan Sōhō) เป็นพระนิกายเซน เกิดในปี พ.ศ. 2116 ที่เมืองทาจิมะ (อยู่ในจังหวัดเฮียวโงะตอนเหนือ ในปัจจุบัน) ในประเทศญี่ปุ่น เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2188 ด้วยวัย 72 ปี

โซโฮ ทะกุอัง
TAKUAN SOHO.jpg
Takuan Sōhō
เกิดพ.ศ. 2116
ทาจิมะ ประเทศญี่ปุ่น
เสียชีวิตพ.ศ. 2188
สัญชาติญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ชาติพันธุ์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
อาชีพพระ
ศาสนาพุทธ,เซน

ประวัติแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข