โจงกระเบนเป็นเครื่องแต่งกายที่พันรอบร่างกายส่วนล่างในประเทศไทย, ลาว และกัมพูชา ถือเป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันของชนชั้นสูงและกลาง ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกางเกงมากกว่ากระโปรง มีความแตกต่างจากผ้านุ่ง เอกสุดา สิงห์ลำพอง นักประวัติศาสตร์ศิลป์ กล่าวถึงโจงกระเบนไว้ว่า "...เป็นเครื่องแต่งกายที่ดูคล้ายกับกางเกงหลวม ๆ ผู้สวมใส่นำชิ้นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาพันรอบเอวของเขา [หรือเธอ] ขอบผ้าจะผ่านระหว่างขาและเหน็บที่ข้างหลังส่วนล่างของผู้สวมใส่ รายงานของชาวยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลายแห่งมักเรียกมันว่ากางเกงขายาวแค่เข่า กางเกงขี่ม้า หรือนิกเกอร์บอกเกอส์"[1]

ศัพทมูลวิทยา

แก้

โจงกระเบน หรือ ถกเขมร (เขมร: ចងក្បិន(จง กฺบิน)) ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ระบุไว้ว่าเป็นนุ่งผ้าโจงกระเบนดึงชาย ให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า,ขัดเขมร ก็ว่า. [2] [3]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. สิงห์ลำพอง, เอกสุดา (March 2019). "Picturing Femininity: Portraits of the Early Modern Siamese Women". Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern Art in Asia. 3 (1): 49–75. doi:10.1353/sen.2019.0003. สืบค้นเมื่อ 18 February 2020.
  2. https://dict.longdo.com/mobile/?search=%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
  3. https://en.m.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99