โคเรียส์เน็กซต์ท็อปโมเดล (ฤดูกาลที่ 3)

โคเรียส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 3 ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 20 ตุลาคม 2012 ในฤดูกาลนี้ได้มีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศมาเข้าร่วมแข่งขันด้วย คือ ชเว ฮัน-บิท และมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันถึง 18 คน ในรอบ 8 คนสุดท้ายของฤดูกาลนี้ จะได้ไปแข่งขันกันต่อที่เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา อีกทั้งในรอบ 7 คนสุดท้ายจะได้ไปแข่งขันต่อที่นครโฮจิมินห์ และหมูยแน้ ประเทศเวียดนาม

โคเรียส์เน็กซต์ท็อปโมเดล
ฤดูกาลที่ 3
ประเทศเกาหลีใต้
การออกอากาศ
เครือข่ายOnstyle
ออกอากาศ21 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 (2012-07-21) –
20 ตุลาคม ค.ศ. 2012 (2012-10-20)
ลำดับฤดูกาลที่
← ก่อนหน้า
ฤดูกาลที่ 2
ถัดมา →
ฤดูกาลที่ 4
รายชื่อตอน

ผู้ชนะในฤดูกาลนี้คือ ชเว โซ-รา อายุ 21 ปี

ข้อมูลการออกอากาศ

แก้

ผู้เข้าแข่งขัน

แก้

(อายุเป็นไปตามช่วงเวลาที่ถ่ายทำรายการ)[1]

ผู้เข้าแข่งขัน อายุ ส่วนสูง
(เซนติเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ผลการแข่งขัน ลำดับ
정한솔 ช็อง ฮัน-โซล 23 176.1 56 ถูกคัดออกในตอนที่ 1 16-18
민해린 มิน แฮ-ริน 17 175.1 50.9
권다민 คว็อน ดา-มิน 27 171.5 46.4
이슬기 อี ซึล-กี 24 167.3 48.6 ถูกคัดออกในตอนที่ 2 15
지손연 จี โซ-ย็อน 17 170.8 50.8 ถูกคัดออกในตอนที่ 3 14
장미림 ชัง มี-ริม 19 174.4 50.4 ถูกคัดออกในตอนที่ 4 13
허경희 ฮอ กย็อน-ฮี 23 170.9 52.8 ถูกคัดออกในตอนที่ 5 12
윤은화 ยุน อึน-ฮวา 19 181.8 57.6 ถูกคัดออกนอกห้องตัดสินในตอนที่ 6 11
최한빛 ชเว ฮัน-บิท 26 180.4 62.9 ถูกคัดออกในตอนที่ 6 10
홍지수 ฮง จี-ซู 17 175.8 53.7 ถูกคัดออกในตอนที่ 7 9
최세휘 ชเว เซ-ฮี 22 174.2 53.6 ถูกคัดออกในตอนที่ 8 8
강조원 คัง โช-ว็อน 22 169.8 50.2 ถูกคัดออกในตอนที่ 9 7
이민정 อี มิน-จ็อง 18 177.7 58 ถูกคัดออกในตอนที่ 10 6
이나현 อี นา-ฮย็อน 24 174 51 ถูกคัดออกในตอนที่ 11 4-5
코소현 โค โซ-ฮย็อน 23 166.7 46
여연희 ยอ ย็อน-ฮี 21 167.2 49.9 ถูกคัดออกในตอนที่ 13 3
김진경 คิม จิน-คย็อง 16 172 54.3 รองชนะเลิศ 2
최소라 ชเว โซ-รา 21 178.5 55.9 ชนะเลิศ 1

ข้อมูลการแข่งขัน

แก้

ลำดับการเรียกชื่อ

แก้
ยุน-จู เรียกชื่อ
ลำดับ ตอนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
1 โช-ว็อน โซ-รา โช-ว็อน จิน-คย็อง โซ-ฮย็อน โซ-ฮย็อน จี-ซู โซ-ฮย็อน ย็อน-ฮี มิน-จ็อง นา-ฮย็อน จิน-คย็อง ย็อน-ฮี โซ-รา
2 เซ-ฮี ย็อน-ฮี โซ-รา มิน-จ็อง ย็อน-ฮี ย็อน-ฮี โซ-รา ย็อน-ฮี โช-ว็อน จิน-คย็อง ย็อน-ฮี นา-ฮย็อน จิน-คย็อง จิน-คย็อง
3 โซ-ฮย็อน ซึล-กี มี-ริม นา-ฮย็อน โซ-รา ฮัน-บิท เซ-ฮี โซ-รา นา-ฮย็อน ย็อน-ฮี มิน-จ็อง โซ-ฮย็อน โซ-รา ย็อน-ฮี
4 อึน-ฮวา จี-ซู อึน-ฮวา โซ-รา นา-ฮย็อน โช-ว็อน ย็อน-ฮี โช-ว็อน โซ-ฮย็อน โช-ว็อน จิน-คย็อง โซ-รา โซ-ฮย็อน
นา-ฮย็อน
5 จิน-คย็อง จิน-คย็อง จิน-คย็อง ย็อน-ฮี มิน-จ็อง เซ-ฮี มิน-จ็อง จิน-คย็อง โซ-รา โซ-ฮย็อน โซ-รา ย็อน-ฮี
6 จี-ซู ฮัน-บิท นา-ฮย็อน โซ-ฮย็อน โช-ว็อน นา-ฮย็อน โซ-ฮย็อน นา-ฮย็อน จิน-คย็อง โซ-รา โซ-ฮย็อน มิน-จ็อง
7 โซ-ย็อน โช-ว็อน จี-ซู ฮัน-บิท เซ-ฮี จิน-คย็อง นา-ฮย็อน มิน-จ็อง เซ-ฮี นา-ฮย็อน โช-ว็อน
8 กย็อน-ฮี นา-ฮย็อน ย็อน-ฮี เซ-ฮี ฮัน-บิท โซ-รา จิน-คย็อง จี-ซู มิน-จ็อง เซ-ฮี
9 มิน-จ็อง มี-ริม เซ-ฮี โช-ว็อน จิน-คย็อง อึน-ฮวา โช-ว็อน เซ-ฮี จี-ซู
10 ฮัน-โซล มิน-จ็อง มิน-จ็อง มี-ริม อึน-ฮวา จี-ซู ฮัน-บิท ฮัน-บิท
11 ดา-มิน เซ-ฮี โซ-ฮย็อน จี-ซู กย็อน-ฮี มิน-จ็อง อึน-ฮวา
12 ฮัน-บิท กย็อน-ฮี กย็อน-ฮี อึน-ฮวา จี-ซู กย็อน-ฮี
13 ซึล-กี อึน-ฮวา ฮัน-บิท กย็อน-ฮี มี-ริม
14 มี-ริม โซ-ย็อน โซ-ย็อน โซ-ย็อน
15 ย็อน-ฮี โซ-ฮย็อน ซึล-กี
16 นา-ฮย็อน ดา-มิน
แฮ-ริน
ฮัน-โซล
17 แฮ-ริน
18 โซ-รา
 •   ผู้เข้าแข่งขันเดิมที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย แต่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง
 •   ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะการแข่งขันประจำสัปดาห์
 •   ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะการแข่งขันประจำสัปดาห์สองครั้ง
 •   ผู้ที่ถูกคัดออกจากการแข่งขัน
 •   ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะการแข่งขันประจำสัปดาห์และถูกคัดออก
 •   ผู้ที่ถูกคัดออกนอกห้องตัดสิน
 •   ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
 • ตอนที่ 1 เป็นการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก 30 คนให้เหลือ 16 คน ในเวลาต่อมา คว็อน ดา-มิน และ มิน แฮ-ริน ได้ถูกเพิ่มเข้าไปภายหลัง ทำให้มีผู้เข้าแข่งขันในฤดูกาลนี้ทั้งหมดถึง 18 คน
 • ในช่วงการประกาศผลการแข่งขันในตอนที่ 1, ดา-มิน, แฮ-ริน, ฮัน-โซล และ โซ-ฮย็อน ตกเป็นสี่คนสุดท้าย ซึ่ง โซ-ฮย็อน ได้รับโอกาสอีกครั้งในการแข่งขัน สามคนที่เหลือจึงตกรอบทั้งหมด
 • ตอนที่ 6 มีการคัดออกสองครั้ง โดยที่ครั้งแรก อึน-ฮวา ถูกคัดออกนอกห้องตัดสิน และ ฮัน-บิท ถูกคัดออกจากการแข่งขันประจำสัปดาห์
 • ตอนที่ 11 โซ-ฮย็อน, นา-ฮย็อน และ โซ-รา ตกเป็นสามคนสุดท้าย และ โซ-รา ได้ถูกเรียกชื่อให้เข้ารอบสามคนสุดท้าย โซ-ฮย็อน และ นา-ฮย็อน จึงถูกคัดออก
 • ตอนที่ 12 เป็นตอนรวมตัวและพูดคุยกันของผู้เข้าแข่งขัน แฮ-ริน, ดา-มิน, ฮัน-โซล และ ซึล-กี ไม่ได้เข้าร่วมในตอนนี้

การแข่งขัน

แก้
 • Episode 1 Photo Shoot: Airport Editorial (Casting) & Goddesses of Nature on Jeju Island
 • Episode 2 Photo Shoot: Quintuplets Couture
 • Episode 3 Photo Shoot: Olympic Sports
 • Episode 4 Commercial: Petitzel Squeeze Orange
 • Episode 5 Photo Shoot: Spies hanging from a skyscraper
 • Episode 6 Photo Shoot: Vampire Brides with a Male Model
 • Episode 7 Fashion Film: "Underwater Escape"
 • Episode 8 Photo Shoot: Oriental Queens in a Temple
 • Episode 9 Photo Shoot: Metrocity Campaign in the Desert
 • Episode 10 Photo Shoot: Real-Life Sad Dolls
 • Episode 11 Photo Shoot: Dramatic Circus Acrobats
 • Episode 13 Photo Shoot: W Magazine Covers

การแปลงโฉม

แก้
 • Cho-won - Lovely Bob Cut
 • So-hyun - Modern Classic
 • Jin-kyung - Street Vintage
 • Yeon-hee - Glamourous Layerd
 • Eun-hwa - European Chic
 • Na-hyun - Genderless
 • Min-jung - Retro Volume
 • Mi-rim - Avant-Garde Unbalance
 • So-yeon - Natural Bang Hair
 • Se-hee - Luxury Short Cut
 • So-ra - Modern Chic
 • Han-bit - Romantic Wave
 • Kyung-hee - Tomboy
 • Ji-su - Oriental Charisma

อ้างอิง

แก้