โคล่า
โคลา ฝักและเมล็ด
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Magnoliophyta
ชั้น: Magnoliopsida
อันดับ: Malvales
วงศ์: Malvaceae
วงศ์ย่อย: Sterculioideae
สกุล: Cola
Schott & Endl.
สปีชีส์

ดูในบทความ

โคล่า (Cola) เป็นพืชไม่ผลัดใบสกุลหนึ่ง มีด้วยกันประมาณ 125 สปีชีส์ เป็นพืชพื้นเมืองในเขตป่าดงดิบของทวีปแอฟริกา จำแนกอยู่ในวงศ์ Malvaceae วงศ์ย่อย Sterculioideae (หรืออาจแยกเป็นวงศ์ Sterculiaceae ต่างหาก ก็มี) ถือว่ามีความสัมพันธ์กับพืชสกุล Theobroma (โกโก้) ในทวีปอเมริกาใต้ ต้นโคล่านั้นมีความสูงเต็มที่ 20 เมตร มีใบมันวาว คล้ายรูปไข่ ยาวเต็มที่ 30 เซนติเมตร

สปีชีส์อื่นๆ
  • Cola acuminata - Abata Cola
  • Cola anomala
  • Cola gigantea
  • Cola heterophylla
  • Cola nitida - Goro
  • Cola pachycarpa
  • Cola vera
  • Cola verticillata

ประโยชน์

แก้

เมล็ดโคล่ามีรสขมเล็กน้อย มีปริมาณคาเฟอีนอยู่พอสมควร และนิยมนำมาเคี้ยวในหลายวัฒนธรรมแถบแอฟริกาตะวันตก และมักนำไปใช้ในพิธีกรรม หรือเอาไว้รับแขก (ทำนองเดียวกับหมากในวัฒนธรรมไทย)

โคล่านั้นเดิมมีการใช้เพื่อผลิตเครื่องดื่มโคล่า แต่ปัจจุบันนี้การผลิตน้ำดื่มโคล่าในเชิงอุตสาหกรรมนิยมใช้สารแต่งกลิ่นและรสเทียม ยกเว้น Red Cola ของ A.G. Barr plc, Harboe Original Taste Cola, Blue Sky Organic Cola และ "Cricket Cola" อย่างหลังนี้ผลิตจากเมล็ดโคล่าและชาเขียว

ภายนอกทวีปแอฟริกานั้น มีการปลูกโคล่าบางสปีชีส์เพื่อใช้เมล็ด เช่น ในอินโดนีเซีย บราซิล จาไมก้า และท้องถิ่นอื่นๆ ในเขตร้อนชื้น

อ้างอิง

แก้