โกเอฟาซีโอเอตูอีโอเอโอตูโตงา

โกเอฟาซีโอเอตูอิโอเอโอตูตองงา (Ko e fasi 'o e tu'i 'o e 'Otu Tonga) หมายถึงเพลงของกษัตริย์แห่งหมู่เกาะตองงา เป็นเพลงชาติของประเทศตองงา เมื่อก่อนนี้เป็นเพลงสำหรับกษัตริย์ (royal anthem - เพลงสรรเสริญพระบารมี) แต่ในปัจจุบันนี้ใช้เป็นเพลงชาติด้วย เนื้อร้องโดย เจ้าชายอูเอลลิงกาโตนิ งู ตูปูมาโลหิ ทำนองโดย คาร์ล กุสตาวัส ชมิต ในปี พ.ศ. 2417

Ko e fasi 'o e tu'i 'o e 'Otu Tonga
โกเอฟาซีโอเอตูอิโอเอโอตูตองงา
Fasi fakafonua.png
สกอร์ดนตรีของเพลงสรรเสริญพระบารมีตองงา
ชื่ออื่นFasi fakafonua (ฟาซี ฟากาโฟนูอา)
เนื้อร้องคาร์ล กุสตาวัส ชมิต
ทำนองเจ้าชายอูเอลลิงกาโตนิ งู ตูปูมาโลหิ
รับไปใช้พ.ศ. 2417
โกเอฟาซีโอเอตูอิโอเอโอตูตองงา (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

บทร้องแก้ไข

ภาษาตองงา ถอดเสียงด้วยอักษรไทย คำแปล
E otua māfimafi
ko homau eiki koe
ko koe ko e falala anga
mo e ofa ki Tonga.
Afio hifo emau lotu
aia oku mau faí ni
mo ke tali homau loto
o malu i a Tupou.
อี โอตัว มาฟิมาฟิ
โก โฮเมา เอียกิ โกย
โก โกย โก อี ฟาลาลา อางา
โม อี โอฟา กิ โตงา.
อาฟิโอ ฮิโฟ อีเมา โลตู
ไออา โอกู เมา ไฟ นิ
โม เก ทาลิ โฮเมา โลโต
โอ มาลู อิ อา ตูปู
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้สถิตย์เบื้องสูง
พระองค์คือพระเจ้า พระผู้ทรงพิทักษ์ที่มั่นคงยิ่ง
ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราศรัทธาต่อพระองค์
และตองงาของพวกข้าฯ พระองค์ทรงรัก
ขอพระองค์ได้ทรงสดับฟังการวิงวอนพวกเรา แม้นพระองค์มิเห็นในสายตา
ทว่าเรารู้ว่าพระองค์ได้ทรงอวยพรแก่แผ่นดินของพวกข้าฯ
สนองตอบคำวิงวอนจากใจจริงของพวกข้าฯนี้เทอญ
และพิทักษ์รักษาตูปูกษัตริย์พวกข้าฯ

โน้ตเพลงแก้ไข

โน้ตเพลงโกเอฟาซี โอเอตูอิ โอเอโอตูตองงา เขียนไว้ด้วยรูปแบบโน้ตตูอังกาฟา ซึ่งเป็นรูปแบบการบันทึกบทเพลงของตองงา

   

อ้างอิงแก้ไข