แฮนด์บิลภาพยนตร์

แฮนด์บิลภาพยนตร์ (อังกฤษ: movie handbill) หมายถึงสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ และแจกจ่ายกันทั่วไป ซึ่งแฮนด์บิลนี้มีทั้งที่ผลิดจากบริษัทผลิตและนำเข้าภาพยนตร์ต่างๆ โรงภาพยนตร์ และสินค้าที่เป็นผู้สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ มีลักษณะคล้ายโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่มีขนาดเล็กลง และมีรายละเอียดประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพยนตร์เป็นสำคัญ สำหรับขนาดของแฮนด์บิลนั้นมีหลายขนาด และหลายรูปแบบ โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีขนาด A5 เพราะเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป สามารถเก็บรักษาได้สะดวก ปัจจุบันนี้การออกแบบแฮนด์บิลได้พัฒนาไปมาก ทำให้แฮนด์บิลมีความน่าสนใจมากขึ้น ทั้งรูปแบบของกระดาษ การพับกระดาษ หรือออกมาเป็นชุดหลายๆ แบบ ยิ่งทำให้ผู้สะสมสนใจและพยายามหามาไว้ครอบครองมากขึ้น กระแสความนิยมในการสะสมแฮนด์บิลนั้นเริ่มแรงขึ้นเรื่อย จากกลุ่มคนเล็กๆ ได้เริ่มขยายเป็นวงกว้าง มีการนัดกันตามสถานที่ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแฮนด์บิลกัน จากการที่มีเว็บเกี่ยวกับการสะสมแฮนด์บิลเกิดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้กลุ่มคนจำนวนหนึ่งเห็นแฮนด์บิลเป็นธุรกิจ จึงเกิดการกักตุนแฮนด์บิลที่โรงภาพยนตร์แจกจ่ายไว้และนำไปจำหน่าย ซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมย์ของการผลิตแฮนด์บิลที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้านหลังว่า "ห้ามซื้อ-ขาย"

เมื่อมีผู้นิยมสะสมแฮนด์บิลมาก ทำให้มีการผลิตแฮนด์บิลปลอมออกมาเลียนแบบ ประกอบกับบริษัทอื่นๆ ก็ได้ผลิตแฮนด์บิลออกมาด้วย เช่นเดียวกัน เช่น แฮนด์บิลของนิตยสาร Starpic ซึ่งได้รับการต้อนรับในระดับหนึ่ง ทำให้เกิดความลำบากในการแยกแยะของแท้หรือของปลอม แฮนด์บิลที่ได้รับความนิยมในอดีตคือ แฮนด์บิลที่ผลิตมาจากบริษัทภาพยนตร์ เจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นการสะสมที่เป็นทางการมีการทำลิสต์เพื่ออัปเดตข้อมูล แต่ในปัจจุบันนี้ มีการผลิดแฮนด์บิลออกมาหลายทางซึ่งมีรูปแบบสวยงามน่าสะสม และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เช่นเดียวกันซึ่งจัดเป็นแฮนด์บิลแท้ ทำให้ผู้สะสมไม่ค่อยเรื่องมากกับที่มามากนักและทำให้การสะสมมีความสนุกและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่วนแฮนด์บิลปลอมนั้นสังเกตได้จากการที่ไม่ระบุบริษัทผู้ผลิต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้