แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:LPN)[2] บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมีการพัฒนาโครงการในหลากหลายรูปแบบทั้งอาคารชุดสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย มินิออฟฟิศ เขตอุตสาหกรรมขนาดย่อม คอนโดมิเนียม รวมถึงโครงการจัดสรรย่านชานเมือง โดยโครงการต่างๆ ส่วนมากมักเป็นอาคารสูงตั้งอยู่ใจกลางเมือง[3]

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:LPN)
ก่อตั้ง21 มิถุนายน พ.ศ. 2532
สำนักงานใหญ่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36, 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.[1]
เว็บไซต์http://www.lpn.co.th

ประวัติแก้ไข

เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532 โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “LPN”

การประกอบธุรกิจแก้ไข

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประกอบธุรกิจใน 2 ส่วน ทั้งการผลิตและการให้บริการที่ต่อเนื่องกันตลอดทั้งกระบวนการ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร[3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 327,301,556 22.18%
2 CHASE NOMINEES LIMITED 28 90,526,793 6.13%
3 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 67,111,600 4.55%
4 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 64,811,200 4.39%
5 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี 59,725,093 4.05%

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม