แอลพิสแมริทิเม

(เปลี่ยนทางจาก แอลป์มาริทิเม)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
จักรวรรดิโรมัน แสดงที่ตั้งของจังหวัดแอลพิสแมริทิเม

แอลพิสแมริทิเม หรือ อัลเปสมารีตีไม (อังกฤษ, ละติน: Alpes Maritimae) เป็นจังหวัดขนาดเล็กของจักรวรรดิโรมัน แอลพิสแมริทิเมเป็นหนึ่งในสามจังหวัดทางตะวันตกของเทือกเขาแอลป์ระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นราวปี 14 ก่อนคริสตกาล

ดูเพิ่มแก้ไข