แอร์ม็องทรูดแห่งออร์เลอ็อง

เออร์เมนทูจแห่งออร์เลออง สมเด็จพระราชินีแห่งแฟรงค์ตะวันตก (ฝรั่งเศส: Ermentrude d'Orléans (ออกเสียง)) (9 กันยายน ค.ศ. 823-6 ตุลาคม ค.ศ. 869) ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าชาร์ลส์เศียรล้านพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันตก มีพระโอรสธิดาด้วยกันดังนี้

  1. เจ้าหญิงจูดิธแห่งฟลานเดอร์
  2. หลุยส์ผู้ติดอ่าง
  3. เจ้าชายชาร์ลผู้เยาว์
  4. เจ้าชายลอตตา ต่อมาทรงบวชเป็นพระ
  5. เจ้าหญิงลอทูร์ด ทรงบวชเป็นชี
  6. เจ้าหญิงเออร์เมนจูท ทรงบวชเป็นชี
  7. เจ้าชายฮิตการ์ด
  8. เจ้าหญิงกิเซลา
แอร์ม็องทรูดแห่งออร์เลอ็อง
สมเด็จพระราชินีแห่งแฟรงค์ตะวันตก
ประสูติ9 กันยายน ค.ศ. 823
สวรรคต6 ตุลาคม ค.ศ. 869
พระราชสวามีสมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชบุตรเจ้าหญิงจูดิธแห่งฟลานเดอร์
หลุยส์ผู้ติดอ่าง
เจ้าชายชาร์ลผู้เยาว์
เจ้าชายลอตตา
เจ้าหญิงลอทูร์ด
เจ้าหญิงเออร์เมนจูท
เจ้าชายฮิตการ์ด
เจ้าหญิงกิเซลา
เออร์เมนทูจแห่งออร์เลออง สมเด็จพระราชินีแห่งแฟรงค์ตะวันตก
ราชวงศ์กาโรแล็งเชียง
พระราชบิดาโอโด เคานท์แห่งออร์เลออง
พระราชมารดาแองเจลทูจแห่งปารีส

พระองค์ทรงมีพรสวรรค์สำหรับการถักลาย (อาจจะเป็นโครเชท) และเรื่องรากฐานศาสนา พระองค์สิ้นพระชนม์ขณะที่มีพระชันษา 46 ปี และพระศพในถูกฝังในมหาวิหารแซงต์เดอนีส์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน