แอมบิแกรม (อังกฤษ: ambigram) คือ คำหรือกลุ่มคำที่สร้างขึ้นมาและสามารถอ่านได้อย่างน้อยสองทิศทาง คือ

  1. อ่านจากข้างหน้าไปข้างหลัง อ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า หรือนำคำมาตีลังกาก็สามารถอ่านได้ความหมายเดิม
  2. อ่านจากข้างหน้าไปข้างหลัง อ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า หรืออ่านตีลังกาก็อ่านได้เป็นอีกคำหนึ่ง
คำว่า ambigram ที่หมุน 180° สามารถอ่านได้เหมือนกัน

คำว่าแอมบิแกรม มาจากภาษาละติน ambigram = ambi (จากทั้งสองด้าน) + gram (ตัวอักษร)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้