แหลม (อังกฤษ: cape) หมายถึง แผ่นดินที่มีลักษณะปลายแหลมที่ยื่นเข้าไปในทะเล อาจเป็นภูเขาหรือหาดทรายก็ได้ ในประเทศไทยมีลักษณะแผ่นดินปลายแหลมที่ยื่นเข้าไปในทะเลหลายแห่ง เช่น 'แหลมแม่พิมพ์" อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหาดทรายที่เป็นปลายแหลมที่ยื่นเข้าไปในทะเล "แหลมพรหมเทพ" จังหวัดภูเก็ต เป็นแหลมที่เป็นภูเขาที่มีหน้าผาสูงอยู่ทางใต้ของเกาะภูเก็ต "แหลมสิงห์" จังหวัดภูเก็ต เป็นหาดทรายขาวสะอาดที่มีโขดหินสวยงามเป็นต้น

แหลมคอร์นวอลล์ ประเทศอังกฤษ

รายชื่อแหลม แก้

ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาใต้
ทวีปเอเชีย
ทวีปแอฟริกา
ทวีปโอเชียเนีย
ทวีปแอนตาร์กติกา