ลำดับหน่วยอนุกรมที่เป็นตัวหนาจะแสดงในกล่องจำแนกพันธุ์อัตโนมัติ
เนื่องจากเป็นลำดับหลักหรือตั้ง always_display=yes

ตารางจำแนกพันธุ์
โดเมน: ยูแคริโอตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: ยูนิคอนตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โอบาซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โอพิสโธคอนตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โฮโลซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: ไฟโลซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อาณาจักร: สัตว์  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อาณาจักรย่อย: ยูเมทาซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ParaHoxozoa  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ไบลาทีเรีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เนโฟรซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัมใหญ่: ดิวเทอโรสโทเมีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: โอลแฟกทรีส  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัมย่อย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัมฐาน: เนโธสโทมาเทอ  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ยูเนโธสโทมาเทอ  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เทโลสโทไม  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ยูเทโลสโทไม  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ปลาที่มีครีบเป็นพู่  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ไรพิดิสเทีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เททราโพโดมอร์ฟา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Eotetrapodiformes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Elpistostegalia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: สเทอโกเซอฟาเลีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ชั้นใหญ่: เทเทรอโพดา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เรปทิลิโอมอร์ฟา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: แอมนิโอตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: สัตว์เลื้อยคลาน  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
..... .....
เคลด: Archosauria /skip  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Avemetatarsalia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Ornithodira  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Dinosauromorpha  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Dinosauriformes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Dracohors  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ไดโนเสาร์  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ซอริสเกีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ยูซอริสเกีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เทโรพอด  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Neotheropoda  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Averostra  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Tetanurae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Orionides  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Avetheropoda  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Coelurosauria  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Tyrannoraptora  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Maniraptoromorpha  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Neocoelurosauria  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Maniraptoriformes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Maniraptora  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Pennaraptora  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Paraves  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Eumaniraptora  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Avialae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Euavialae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Avebrevicauda  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Pygostylia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Ornithothoraces  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Euornithes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Ornithuromorpha  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Ornithurae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]

ขณะนี้วิกิพีเดียยังไม่มีบทความเกี่ยวกับ Ornithurae คุณสามารถช่วยเหลือได้โดยการสร้างบทความใหม่ หน้าที่คุณกำลังดูอยู่นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของ Ornithurae ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงมาอยู่ที่นี่? เริ่มได้ที่ โครงการวิกิอนุกรมวิธาน (อังกฤษ)

อนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: Ornithuromorpha [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ลำดับ: clade (แสดงผลเป็น เคลด)
ลิงก์: Ornithurae
สูญพันธุ์: ไม่
แสดงผลเสมอ: ไม่
รายการอ้างอิงในอนุกรมวิธาน:
รายการอ้างอิงของอนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: