เปิดเมนูหลัก

{{{1}}}

— {{{2}}}
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้แก้ไข

แม่แบบนี้สำหรับ การอ้างถึงข้อความ โดยปรากฏเป็นกรอบคำพูด ภายในเครื่องหมายอัญประกาศคู่เปิดและปิด

วิธีใช้แก้ไข

คัดลอกข้อความนี้ วางในบรรทัดที่ต้องการ

{{คำพูด|__ข้อความ__}}
{{คำพูด|__ข้อความ__|__บุคคลหรือเอกสาร__}}
{{คำพูด|__ข้อความ__|__บุคคลหรือเอกสาร__|__การจัดตำแหน่ง__}}
{{คำพูด|__ข้อความ__|align=__การจัดตำแหน่ง__}}
{{คำพูด|__ข้อความ__|width=__ความกว้าง__}}
  • พารามิเตอร์ที่ 1 คือข้อความหรือคำพูดที่อ้างถึง จำเป็นต้องใส่
  • พารามิเตอร์ที่ 2 คือบุคคลหรือเอกสารที่กล่าวถึง หรือรายละเอียดอื่น ไม่จำเป็นต้องใส่
  • พารามิเตอร์ที่ 3 หรือ align เป็นการจัดตำแหน่งกล่อง สามารถใส่ center, left, right ไม่จำเป็นต้องใส่ ค่าปริยายคือ center
    • โปรดระวังเนื้อหาข้อความที่อยู่ถัดลงไปจากแม่แบบนี้เมื่อใช้พารามิเตอร์ที่ 3 เป็น left หรือ right คุณสามารถใช้แม่แบบ {{clear}} ลงท้ายเพื่อตัดขึ้นย่อหน้าใหม่
  • พารามิเตอร์ที่ 4 หรือ width เป็นความกว้างของกล่องพร้อมหน่วยเช่น 300px ไม่จำเป็นต้องใส่ ค่าปริยายคือ auto

ตัวอย่างแก้ไข

{{คำพูด|ปากกาคมกว่าดาบ}}
{{คำพูด|จินตนาการสำคัญกว่าความรู้|อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์}}
{{คำพูด|ปากกาคมกว่าดาบ|align=left}}
{{คำพูด|จินตนาการสำคัญกว่าความรู้|อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์|right}}
{{clear}}
{{คำพูด|ปากกาคมกว่าดาบ|align=right|width=300px}}
{{clear}}
ผลลัพธ์

ปากกาคมกว่าดาบ


จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

— อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ปากกาคมกว่าดาบ

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

— อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ปากกาคมกว่าดาบ

ดูเพิ่มแก้ไข