แม่แบบ Citation Style 1
{{Cite arXiv}}ร่างบทความ arXiv
{{Cite AV media}}สื่อโสตทัศน์
{{Cite AV media notes}}สื่อโสตทัศน์ (liner notes)
{{Cite bioRxiv}}ร่างบทความ bioRxiv
{{Cite book}}หนังสือ
{{Cite conference}}บันทึกการประชุม
{{Cite encyclopedia}}สารานุกรม/พจนานุกรม
{{Cite episode}}ตอนวิทยุหรือโทรทัศน์
{{Cite interview}}บทสัมภาษณ์
{{Cite journal}}เอกสารหรือวารสารวิชาการ
{{Cite magazine}}สิ่งพิมพ์รายคาบ, นิตยสาร
{{Cite mailing list}}บัญชีจ่าหน้าสาธารณะ
{{Cite map}}แผนที่
{{Cite news}}บทความข่าว
{{Cite newsgroup}}กลุ่มข่าวออนไลน์
{{Cite podcast}}พอดแคสต์
{{Cite press release}}ข่าวแจก/ประชาสัมพันธ์
{{Cite report}}รายงาน
{{Cite serial}}สื่อชุดโสตทัศน์
{{Cite sign}}ป้าย/ประกาศ
{{Cite speech}}สุนทรพจน์
{{Cite techreport}}รายงานเชิงเทคนิค
{{Cite thesis}}วิทยานิพนธ์
{{Cite web}}เว็บไซต์ที่ไม่เข้ากลุ่มข้างบน
ดูเพิ่ม:

แม่แบบ Citation Style 1 นี้ใช้เพื่อสร้างการอ้างอิงสำหรับaudio and visual works

Notes แก้

 • Purpose: This template (and the redirected forms: {{cite media}} and {{cite audio}}) is used to cite sources in Wikipedia, specifically, audio and visual media sources.
 • Please consider using Template:Cite episode as an alternative, to cite episodes of television and radio programs. (Has some different alternative choices of data. Includes an example of use as non-episodic application which can be used instead of this template.)

Usage แก้

Cut and paste one of these three blank versions to use. Note that all fields must be lowercase, and remember to use the "|" (pipe) character between each field.


Vertical list Prerequisites *
{{cite video
 |people   = 
 |date   = 
 |month   = 
 |year   = 
 |title   = 
 |url    = 
 |format   = 
 |medium   = 
 |publisher = 
 |location  = 
 |accessdate = 
 |accessmonth= 
 |accessyear = 
 |time    = 
 |id     = 
 |isbn    = 
 |oclc    = 
 |quote   = 
}}
 
 
 
year
 
REQUIRED ** (Video or program title)
title or link
title
title
 
publisher or broadcaster 
 
accessyear
 
 
 
 
 
 
 

Descriptions แก้

 • people: May be anyone associated with the film. Add role in parentheses (Producer, Director, Actor, etc).
 • date: Full date when production was first released or aired, in ISO 8601 YYYY-MM-DD format, eg. 2000-01-31 (January 01, 2000). Use only if full date is known. Must not be wikilinked.
 • year: Year when production was first released or aired. Use if full date is not known.
  • month: Month when production was first released or aired. May only be used with year.
 • title: Title of the production. This is the only required field.
  • url: Provides a link to either the production's website or to its entry at IMDb. May wikilink to an article rather than provide a URL.
  • format: File format of the URL link if containing digital media. For example, "mov" or "avi".
  • medium: Type of production being sourced. Please use one of the following if applicable:แม่แบบ:I Motion picture, Television production, Documentary, Videotape, DVD.
 • publisher: Name of the individual or group releasing the production, or airing the broadcast. For example, "Paramount Pictures" or "Disney" or "History Channel International".
  • location: Physical location of the publisher, formatted as either "City, State" or "City, Country". For example, "New York, NY" or "London, England".
 • accessdate: Full date when url was accessed, in ISO 8601 YYYY-MM-DD format, eg. 2005-01-31 (January 01, 2005). Required when url field is used to link a url. (Must not be wikilinked.)
  • OR: accessyear: Year of access, and accessmonth: Name of the month of access. If you also have the day, use accessdate instead. Must not be wikilinked.
 • time: Roughly what time, if accessible, a scene occurs with-in a production. Useful for citing specific scenes, quotations or data.
 • id: A unique identifier, used if none of the above are applicable. In this case, you need to specify the kind of identifier you are using, preferably with a template like {{ISSN}}. (Use one of the more specialized parameters if possible; they are linked automatically. In other words, don't use id = ISBN 1-111-22222-9 anymore. Use isbn = 1-111-22222-9.)
 • isbn: International Standard Book Number such as 1-111-22222-9.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581.
 • quote: information source quotation of pertinent data like is the likely reason for citing the media in the first place!


Verbiage and example แก้

 1. {{cite video | people=Fouladkar, Assad (Director) | date={{date|2003-05-15}} | url=http://www.imdb.com/title/tt0343175 | title=Lamma hikyit Maryam | medium=Motion picture | location=Lebanon | publisher=Fouladkar, Assad}}
 2. Fouladkar, Assad (Director) (15 พฤษภาคม 2546). Lamma hikyit Maryam (Motion picture). Lebanon: Fouladkar, Assad.