แม่แบบนี้ใช้คำนวณอายุ (ในคริสต์ศักราช) เทียบกับเวลาปัจจุบัน หรือ เทียบกับเวลาที่กำหนด

วิธีใช้แก้ไข

ถ้าต้องการคำนวณอายุจนถึงปัจจุบัน ใช้รูปแบบ

{{Age|ปี|เดือน|วัน}}

ตัวอย่างเช่น {{Age|1989|7|23}} จะได้ 31

แต่ถ้าต้องการคำนวณอายุนับถึงวันที่กำหนด ใช้รูปแบบ

{{Age|ปี|เดือน|วัน|ปีที่เทียบ|เดือนที่เทียบ|วันที่เทียบ}}

ตัวอย่างเช่น {{Age|1989|7|23|2003|7|14}} จะได้ 13

ค่าที่ใส่ในแม่แบบ ปีต้องเป็นตัวเลขคริสต์ศักราช ส่วนเดือนก็ต้องเป็นหมายเลขเดือน โดยที่ 1 จะเท่ากับ มกราคม

ดูเพิ่มแก้ไข