แม่แบบ:โครงภูมิศาสตร์รัสเซีย

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

About this template

แม่แบบ:Asbox/stubtree This template is used to identify a เป็นบทความเกี่ยวกับสถานที่ในประเทศรัสเซีย stub. It uses {{asbox}} which is a meta-template designed to ease the process of creating and maintaining stub templates.

การใช้งาน

Typing {{โครงภูมิศาสตร์รัสเซีย}} produces the message shown at the top, and adds the article to the following category:

ข้อมูลทั่วไป

แม่แบบ:Stub documentation