แม่แบบ:หนังสือแปล

{{{ชื่อเรื่อง}}}

{{{ภาพ}}}

{{{คำใต้ภาพ}}}

ชื่อเรื่อง {{{ชื่อเรื่อง}}}
ชื่อต้นฉบับ {{{ชื่อต้นฉบับ}}}
ประเภท {{{ประเภท}}}
ชื่อผู้แต่ง {{{ชื่อผู้แต่ง}}}
ชื่อผู้แปล {{{ชื่อผู้แปล}}}
สำนักพิมพ์ {{{สำนักพิมพ์}}}