เปิดเมนูหลัก

เลขมาตรฐานสำหรับหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

(เปลี่ยนทางจาก Library of Congress Control Number)

เลขมาตรฐานสำหรับหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (อังกฤษ: Library of Congress Control Number หรือ LCCN) เป็นเลขประจำหนังสือแต่ละเล่มที่มาจากระบบการออกตัวเลขแก่หนังสือแต่ละเล่มที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้โดยระบบของการออกตัวเลขของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LCC) ตัวเลขไม่มีความหมายแต่อย่างใดต่อเนื้อหาของหนังสือ ซึ่งเป็นระบบที่ต่างจากระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันซึ่งเป็นการออกตัวเลขตามเนื้อหาของหนังสือซึ่งอาจจะซ้ำกันกับหนังสือเล่มอื่นในหมวดหมู่เดียวกันได้

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข