แม่แบบ:กล่องข้อมูล เครือข่ายการออกอากาศ/doc

{{{name}}}
ประเภท{{{type}}}
การสร้างแบรนด์{{{branding}}}
ประเทศ{{{country}}}
เริ่มออกอากาศ 
{{{airdate}}}
พื้นที่แพร่ภาพ{{{available}}}
ก่อตั้ง{{{founded}}}{{{foundation}}}
โดย {{{founder}}}
คติพจน์{{{motto}}}
คำขวัญ{{{slogan}}}
สถานีโทรทัศน์{{{tvstations}}}
เครื่องส่งโทรทัศน์{{{tvtransmitters}}}
สถานีวิทยุ{{{radiostations}}}
เครื่องส่งวิทยุ{{{radiotransmitters}}}
{{{market_share}}}
พื้นที่รับอนุญาต
{{{license_area}}}
สำนักงานใหญ่{{{headquarters}}}
พื้นที่ฉาย
{{{broadcast_area}}}
พื้นที่{{{area}}}
ประเทศ{{{nation}}}
ภูมิภาค{{{regions}}}
กำลังแผ่ประสิทธิผล{{{erp}}}
เจ้าของ{{{owner}}}
ผู้ปกครอง{{{parent}}}
บุคคลการหลัก
{{{key_people}}}
จัดก่อตั้ง{{{established}}}
วันที่เปิดตัว
{{{launch_date}}}
เลิกออกอากาศ{{{dissolved}}}
ชื่อเดิม
{{{former_names}}}
{{{digital}}}
{{{analog}}}
{{{servicename1}}}
{{{service1}}}
{{{servicename2}}}
{{{service2}}}
......
......
{{{servicename7}}}
{{{service7}}}
สัญญาณเรียกขาน{{{callsigns}}}
Callsign meaning
{{{callsign_meaning}}}
เดิมสัญญาณเรียกขาน
{{{former_callsigns}}}
Affiliation{{{affiliation}}}
Affiliates{{{affiliates}}}
กลุ่ม{{{groups}}}
{{{former_affiliations}}}
Webcast{{{webcast}}}
เว็บไซต์ทางการ
{{{website}}}
ถูกแทนที่{{{replaced}}}
ถูกแทนที่โดย{{{replaced_by}}}
หมายเหตุ
{{{footnotes}}}

This infobox should not be used for television stations. Use Template:Infobox broadcast instead.

การใช้ แก้

{{Infobox broadcasting network
| name = 
| image = 
| logo = 
| type = 
| branding = 
| established = 
| test card = 
| test of transmission = 
| airdate = 
| country = 
| available = 
| founded = 
| founder = 
| ceo =
| slogan = 
| motto = 
| tvstations = 
| tvtransmitters = 
| radiostations = 
| radiotransmitters = 
| market_share = 
| license_area = 
| headquarters = 
| broadcast_area = 
| area = 
| nation = 
| regions = 
| erp = 
| owner = 
| parent = 
| key_people = 
| foundation = 
| launch_date = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| dissolved = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| replaced = 
| replaced_by = 
| former_names = 
| digital = 
| analog = 
| servicename1 = 
| service1 = 
| servicename2 = 
| service2 = 
<!--......-->
| servicename7 = 
| service7 = 
| callsigns = 
| callsign_meaning = 
| former_callsigns = 
| affiliation = 
| affiliates = 
| groups = 
| former_affiliations = 
| webcast = 
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| subsidiary = 
| footnotes = 
}}

Use {{Start date|YYYY|MM|DD}} (with |df=y if applicable) for one of |airdate=, |founded=, |foundation= or |launch_date=

Microformat แก้

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.

Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

แม่แบบ:Film and Television related infobox templates