แม่แบบ:กล่องข้อมูล สถานีอวกาศ/doc

การใช้งานแก้ไข

ใช้กล่องข้อมูลดังต่อไปนี้ที่ด้านบนของบทความ

{{Infobox Space station
 | station        = 
 | station_image     = 
 | station_image_size   = 
 | station_image_caption = 
 | insignia        = 
 | insignia_size     = 
 | insignia_caption    = 
 | sign          = 
 | crew          = 
 | launch         = 
 | launch_pad       = 
 | reentry        = 
 | mass          = 
 | length         = 
 | width         = 
 | height         = 
 | diameter        =
 | volume         = 
 | pressure        = 
 | perigee        = 
 | apogee         = 
 | inclination      = 
 | altitude        = 
 | speed         = 
 | period         = 
 | orbits_day       = 
 | in_orbit        = 
 | occupied        = 
 | orbits         = 
 | distance        = 
 | NSSDC_ID        = 
 | as_of         = 
 | stats_ref       = 
 | configuration_image  = 
 | configuration_size   = 
 | configuration_caption = 
}}