แม่แบบ:กล่องข้อมูล ประวัตินักฟุตบอล

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{Infobox football biography}} is intended to provide a quick overview of an association football (or football variant) player's or manager's details to enable a reader to extract the most oft-needed information without trawling through the article proper.

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|center|alt={{{alt}}}|upright={{{upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อเต็ม {{{full_name}}}
ชื่อเกิด {{{birth_name}}}
วันเกิด {{{birth_date}}}
สถานที่เกิด {{{birth_place}}}
วันเสียชีวิต {{{death_date}}}
สถานที่เสียชีวิต {{{death_place}}}
ส่วนสูง {{{height}}}
ตำแหน่ง {{{position}}}
ข้อมูลสโมสร
สโมสรปัจจุบัน
{{{currentclub}}}
หมายเลข {{{clubnumber}}}
สโมสรเยาวชน
{{{youthyears1}}} {{{youthclubs1}}}
{{{youthyears2}}} {{{youthclubs2}}}
{{{youthyears3}}} {{{youthclubs3}}}
{{{youthyears4}}} {{{youthclubs4}}}
{{{youthyears5}}} {{{youthclubs5}}}
{{{youthyears6}}} {{{youthclubs6}}}
{{{youthyears7}}} {{{youthclubs7}}}
{{{youthyears8}}} {{{youthclubs8}}}
{{{youthyears9}}} {{{youthclubs9}}}
{{{youthyears10}}} {{{youthclubs10}}}
{{{youthyears11}}} {{{youthclubs11}}}
{{{youthyears12}}} {{{youthclubs12}}}
สโมสรวิทยาลัย
ปี ทีม ลงเล่น (ประตู)
{{{collegeyears1}}} {{{college1}}} {{{collegecaps1}}} ({{{collegegoals1}}})
{{{collegeyears2}}} {{{college2}}} {{{collegecaps2}}} ({{{collegegoals2}}})
{{{collegeyears3}}} {{{college3}}} {{{collegecaps3}}} ({{{collegegoals3}}})
{{{collegeyears4}}} {{{college4}}} {{{collegecaps4}}} ({{{collegegoals4}}})
สโมสรอาชีพ*
ปี ทีม ลงเล่น (ประตู)
{{{years1}}} {{{clubs1}}} {{{caps1}}} ({{{goals1}}})
{{{years2}}} {{{clubs2}}} {{{caps2}}} ({{{goals2}}})
{{{years3}}} {{{clubs3}}} {{{caps3}}} ({{{goals3}}})
{{{years4}}} {{{clubs4}}} {{{caps4}}} ({{{goals4}}})
{{{years5}}} {{{clubs5}}} {{{caps5}}} ({{{goals5}}})
{{{years6}}} {{{clubs6}}} {{{caps6}}} ({{{goals6}}})
{{{years7}}} {{{clubs7}}} {{{caps7}}} ({{{goals7}}})
{{{years8}}} {{{clubs8}}} {{{caps8}}} ({{{goals8}}})
{{{years9}}} {{{clubs9}}} {{{caps9}}} ({{{goals9}}})
{{{years10}}} {{{clubs10}}} {{{caps10}}} ({{{goals10}}})
{{{years11}}} {{{clubs11}}} {{{caps11}}} ({{{goals11}}})
{{{years12}}} {{{clubs12}}} {{{caps12}}} ({{{goals12}}})
{{{years13}}} {{{clubs13}}} {{{caps13}}} ({{{goals13}}})
{{{years14}}} {{{clubs14}}} {{{caps14}}} ({{{goals14}}})
{{{years15}}} {{{clubs15}}} {{{caps15}}} ({{{goals15}}})
{{{years16}}} {{{clubs16}}} {{{caps16}}} ({{{goals16}}})
{{{years17}}} {{{clubs17}}} {{{caps17}}} ({{{goals17}}})
{{{years18}}} {{{clubs18}}} {{{caps18}}} ({{{goals18}}})
{{{years19}}} {{{clubs19}}} {{{caps19}}} ({{{goals19}}})
{{{years20}}} {{{clubs20}}} {{{caps20}}} ({{{goals20}}})
{{{years21}}} {{{clubs21}}} {{{caps21}}} ({{{goals21}}})
{{{years22}}} {{{clubs22}}} {{{caps22}}} ({{{goals22}}})
{{{years23}}} {{{clubs23}}} {{{caps23}}} ({{{goals23}}})
{{{years24}}} {{{clubs24}}} {{{caps24}}} ({{{goals24}}})
{{{years25}}} {{{clubs25}}} {{{caps25}}} ({{{goals25}}})
{{{years26}}} {{{clubs26}}} {{{caps26}}} ({{{goals26}}})
{{{years27}}} {{{clubs27}}} {{{caps27}}} ({{{goals27}}})
{{{years28}}} {{{clubs28}}} {{{caps28}}} ({{{goals28}}})
{{{years29}}} {{{clubs29}}} {{{caps29}}} ({{{goals29}}})
{{{years30}}} {{{clubs30}}} {{{caps30}}} ({{{goals30}}})
{{{years31}}} {{{clubs31}}} {{{caps31}}} ({{{goals31}}})
{{{years32}}} {{{clubs32}}} {{{caps32}}} ({{{goals32}}})
{{{years33}}} {{{clubs33}}} {{{caps33}}} ({{{goals33}}})
{{{years34}}} {{{clubs34}}} {{{caps34}}} ({{{goals34}}})
{{{years35}}} {{{clubs35}}} {{{caps35}}} ({{{goals35}}})
{{{years36}}} {{{clubs36}}} {{{caps36}}} ({{{goals36}}})
{{{years37}}} {{{clubs37}}} {{{caps37}}} ({{{goals37}}})
{{{years38}}} {{{clubs38}}} {{{caps38}}} ({{{goals38}}})
{{{years39}}} {{{clubs39}}} {{{caps39}}} ({{{goals39}}})
{{{years40}}} {{{clubs40}}} {{{caps40}}} ({{{goals40}}})
{{{years41}}} {{{clubs41}}} {{{caps41}}} ({{{goals41}}})
{{{years42}}} {{{clubs42}}} {{{caps42}}} ({{{goals42}}})
{{{years43}}} {{{clubs43}}} {{{caps43}}} ({{{goals43}}})
{{{years44}}} {{{clubs44}}} {{{caps44}}} ({{{goals44}}})
{{{years45}}} {{{clubs45}}} {{{caps45}}} ({{{goals45}}})
{{{years46}}} {{{clubs46}}} {{{caps46}}} ({{{goals46}}})
{{{years47}}} {{{clubs47}}} {{{caps47}}} ({{{goals47}}})
{{{years48}}} {{{clubs48}}} {{{caps48}}} ({{{goals48}}})
{{{years49}}} {{{clubs49}}} {{{caps49}}} ({{{goals49}}})
{{{years50}}} {{{clubs50}}} {{{caps50}}} ({{{goals50}}})
{{{years51}}} {{{clubs51}}} {{{caps51}}} ({{{goals51}}})
{{{years52}}} {{{clubs52}}} {{{caps52}}} ({{{goals52}}})
รวม {{{totalcaps}}} ({{{totalgoals}}})
ทีมชาติ
{{{nationalyears1}}} {{{nationalteam1}}} {{{nationalcaps1}}} ({{{nationalgoals1}}})
{{{nationalyears2}}} {{{nationalteam2}}} {{{nationalcaps2}}} ({{{nationalgoals2}}})
{{{nationalyears3}}} {{{nationalteam3}}} {{{nationalcaps3}}} ({{{nationalgoals3}}})
{{{nationalyears4}}} {{{nationalteam4}}} {{{nationalcaps4}}} ({{{nationalgoals4}}})
{{{nationalyears5}}} {{{nationalteam5}}} {{{nationalcaps5}}} ({{{nationalgoals5}}})
{{{nationalyears6}}} {{{nationalteam6}}} {{{nationalcaps6}}} ({{{nationalgoals6}}})
{{{nationalyears7}}} {{{nationalteam7}}} {{{nationalcaps7}}} ({{{nationalgoals7}}})
{{{nationalyears8}}} {{{nationalteam8}}} {{{nationalcaps8}}} ({{{nationalgoals8}}})
{{{nationalyears9}}} {{{nationalteam9}}} {{{nationalcaps9}}} ({{{nationalgoals9}}})
{{{nationalyears10}}} {{{nationalteam10}}} {{{nationalcaps10}}} ({{{nationalgoals10}}})
จัดการทีม
{{{manageryears1}}} {{{managerclubs1}}}
{{{manageryears2}}} {{{managerclubs2}}}
{{{manageryears3}}} {{{managerclubs3}}}
{{{manageryears4}}} {{{managerclubs4}}}
{{{manageryears5}}} {{{managerclubs5}}}
{{{manageryears6}}} {{{managerclubs6}}}
{{{manageryears7}}} {{{managerclubs7}}}
{{{manageryears8}}} {{{managerclubs8}}}
{{{manageryears9}}} {{{managerclubs9}}}
{{{manageryears10}}} {{{managerclubs10}}}
{{{manageryears11}}} {{{managerclubs11}}}
{{{manageryears12}}} {{{managerclubs12}}}
{{{manageryears13}}} {{{managerclubs13}}}
{{{manageryears14}}} {{{managerclubs14}}}
{{{manageryears15}}} {{{managerclubs15}}}
{{{manageryears16}}} {{{managerclubs16}}}
{{{manageryears17}}} {{{managerclubs17}}}
{{{manageryears18}}} {{{managerclubs18}}}
{{{manageryears19}}} {{{managerclubs19}}}
{{{manageryears20}}} {{{managerclubs20}}}
{{{manageryears21}}} {{{managerclubs21}}}
{{{manageryears22}}} {{{managerclubs22}}}
{{{manageryears23}}} {{{managerclubs23}}}
{{{manageryears24}}} {{{managerclubs24}}}
{{{manageryears25}}} {{{managerclubs25}}}
{{{manageryears26}}} {{{managerclubs26}}}
{{{manageryears27}}} {{{managerclubs27}}}
{{{manageryears28}}} {{{managerclubs28}}}
{{{manageryears29}}} {{{managerclubs29}}}
{{{manageryears30}}} {{{managerclubs30}}}
{{{manageryears31}}} {{{managerclubs31}}}
{{{manageryears32}}} {{{managerclubs32}}}
{{{manageryears33}}} {{{managerclubs33}}}
{{{manageryears34}}} {{{managerclubs34}}}
{{{manageryears35}}} {{{managerclubs35}}}
{{{manageryears36}}} {{{managerclubs36}}}
{{{manageryears37}}} {{{managerclubs37}}}
{{{manageryears38}}} {{{managerclubs38}}}
{{{manageryears39}}} {{{managerclubs39}}}
{{{manageryears40}}} {{{managerclubs40}}}
{{{manageryears41}}} {{{managerclubs41}}}
{{{manageryears42}}} {{{managerclubs42}}}
{{{manageryears43}}} {{{managerclubs43}}}
{{{manageryears44}}} {{{managerclubs44}}}
{{{manageryears45}}} {{{managerclubs45}}}
{{{manageryears46}}} {{{managerclubs46}}}
{{{manageryears47}}} {{{managerclubs47}}}
{{{manageryears48}}} {{{managerclubs48}}}
{{{manageryears49}}} {{{managerclubs49}}}
{{{manageryears50}}} {{{managerclubs50}}}
{{{manageryears51}}} {{{managerclubs51}}}
{{{manageryears52}}} {{{managerclubs52}}}
{{{manageryears53}}} {{{managerclubs53}}}
{{{manageryears54}}} {{{managerclubs54}}}
{{{manageryears55}}} {{{managerclubs55}}}
{{{manageryears56}}} {{{managerclubs56}}}
{{{manageryears57}}} {{{managerclubs57}}}
{{{manageryears58}}} {{{managerclubs58}}}
{{{manageryears59}}} {{{managerclubs59}}}
{{{manageryears60}}} {{{managerclubs60}}}
{{{manageryears61}}} {{{managerclubs61}}}
{{{manageryears62}}} {{{managerclubs62}}}
{{{manageryears63}}} {{{managerclubs63}}}
{{{manageryears64}}} {{{managerclubs64}}}
{{{manageryears65}}} {{{managerclubs65}}}
{{{manageryears66}}} {{{managerclubs66}}}
{{{manageryears67}}} {{{managerclubs67}}}
{{{manageryears68}}} {{{managerclubs68}}}
{{{manageryears69}}} {{{managerclubs69}}}
{{{manageryears70}}} {{{managerclubs70}}}
{{{manageryears71}}} {{{managerclubs71}}}
{{{manageryears72}}} {{{managerclubs72}}}
{{{manageryears73}}} {{{managerclubs73}}}
{{{manageryears74}}} {{{managerclubs74}}}
{{{manageryears75}}} {{{managerclubs75}}}
{{{manageryears76}}} {{{managerclubs76}}}
{{{manageryears77}}} {{{managerclubs77}}}
{{{manageryears78}}} {{{managerclubs78}}}
{{{manageryears79}}} {{{managerclubs79}}}
{{{manageryears80}}} {{{managerclubs80}}}
เกียรติประวัติ

{{{medaltemplates}}}

{{{module}}}

*นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้แก่สโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ {{{club-update}}}
‡ ข้อมูลการลงเล่นและประตูให้แก่ทีมชาติล่าสุด ณ วันที่ {{{nationalteam-update}}}

Usage แก้

Note: all the field names ending in 1 should be repeated for each team, e.g. youthyears1 and youthclubs1 should be followed by youthyears2 and youthclubs2 and so on, as needed.

Current players แก้

{{Infobox football biography
|embed     = 
|name      = 
|image     = 
|upright    = 
|alt      = 
|caption    = 
|full_name   = 
|birth_date   = 
|birth_place  = 
|height     = 
|position    = 
|currentclub  = 
|clubnumber   = 
|youthyears1  = 
|youthclubs1  = 
|collegeyears1 = 
|college1    = 
|collegecaps1  = 
|collegegoals1 = 
|years1     = 
|clubs1     = 
|caps1     = 
|goals1     = 
|nationalyears1 = 
|nationalteam1 = 
|nationalcaps1 = 
|nationalgoals1 = 
|medaltemplates = 
|club-update  = 
|nationalteam-update = 
}}

Former players แก้

{{Infobox football biography
|embed     = 
|name      = 
|image     = 
|upright    = 
|alt      = 
|caption    = 
|full_name   = 
|birth_date   = 
|birth_place  = 
|death_date   = 
|death_place  = 
|height     = 
|position    = 
|youthyears1  = 
|youthclubs1  = 
|collegeyears1 = 
|college1    = 
|collegecaps1  = 
|collegegoals1 = 
|years1     = 
|clubs1     = 
|caps1     = 
|goals1     = 
|totalcaps   = 
|totalgoals   = 
|nationalyears1 = 
|nationalteam1 = 
|nationalcaps1 = 
|nationalgoals1 = 
|medaltemplates = 
}}

Managers who were players แก้

{{Infobox football biography
|embed     = 
|name      = 
|image     = 
|upright    = 
|alt      = 
|caption    = 
|full_name   = 
|birth_date   = 
|birth_place  = 
|death_date   = 
|death_place  = 
|height     = 
|position    = 
|currentclub  = 
|youthyears1  = 
|youthclubs1  = 
|collegeyears1 = 
|college1    = 
|collegecaps1  = 
|collegegoals1 = 
|years1     = 
|clubs1     = 
|caps1     = 
|goals1     = 
|totalcaps   = 
|totalgoals   = 
|nationalyears1 = 
|nationalteam1 = 
|nationalcaps1 = 
|nationalgoals1 = 
|medaltemplates = 
|manageryears1 = 
|managerclubs1 = 
}}

Managers who were not players แก้

{{Infobox football biography
|embed     = 
|name     = 
|image     = 
|upright    = 
|caption    = 
|full_name   = 
|birth_date  = 
|birth_place  = 
|death_date  = 
|death_place  = 
|currentclub  = 
|manageryears1 = 
|managerclubs1 = 
}}

Full blank template แก้

Blank template with all parameters
{{Infobox football biography
| embed = 
| embed-header = 
| header-color = 
| name = 
| image = 
| upright = 
| alt = 
| caption = 
| full_name = 
| birth_name = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| height = 
| position = 
| currentclub = 
| clubnumber = 
| youthyears1 = 
| youthclubs1 = 
| youthyears2 = 
| youthclubs2 = 
| youthyears3 = 
| youthclubs3 = 
| youthyears4 = 
| youthclubs4 = 
| youthyears5 = 
| youthclubs5 = 
| youthyears6 = 
| youthclubs6 = 
| youthyears7 = 
| youthclubs7 = 
| youthyears8 = 
| youthclubs8 = 
| youthyears9 = 
| youthclubs9 = 
| youthyears10 = 
| youthclubs10 = 
| youthyears11 = 
| youthclubs11 = 
| youthyears12 = 
| youthclubs12 = 
| collegeyears1 = 
| college1 = 
| collegecaps1 = 
| collegegoals1 = 
| collegeyears2 = 
| college2 = 
| collegecaps2 = 
| collegegoals2 = 
| collegeyears3 = 
| college3 = 
| collegecaps3 = 
| collegegoals3 = 
| collegeyears4 = 
| college4 = 
| collegecaps4 = 
| collegegoals4 = 
| years1 = 
| clubs1 = 
| caps1 = 
| goals1 = 
| years2 = 
| clubs2 = 
| caps2 = 
| goals2 = 
| years3 = 
| clubs3 = 
| caps3 = 
| goals3 = 
| years4 = 
| clubs4 = 
| caps4 = 
| goals4 = 
| years5 = 
| clubs5 = 
| caps5 = 
| goals5 = 
| years6 = 
| clubs6 = 
| caps6 = 
| goals6 = 
| years7 = 
| clubs7 = 
| caps7 = 
| goals7 = 
| years8 = 
| clubs8 = 
| caps8 = 
| goals8 = 
| years9 = 
| clubs9 = 
| caps9 = 
| goals9 = 
| years10 = 
| clubs10 = 
| caps10 = 
| goals10 = 
| years11 = 
| clubs11 = 
| caps11 = 
| goals11 = 
| years12 = 
| clubs12 = 
| caps12 = 
| goals12 = 
| years13 = 
| clubs13 = 
| caps13 = 
| goals13 = 
| years14 = 
| clubs14 = 
| caps14 = 
| goals14 = 
| years15 = 
| clubs15 = 
| caps15 = 
| goals15 = 
| years16 = 
| clubs16 = 
| caps16 = 
| goals16 = 
| years17 = 
| clubs17 = 
| caps17 = 
| goals17 = 
| years18 = 
| clubs18 = 
| caps18 = 
| goals18 = 
| years19 = 
| clubs19 = 
| caps19 = 
| goals19 = 
| years20 = 
| clubs20 = 
| caps20 = 
| goals20 = 
| years21 = 
| clubs21 = 
| caps21 = 
| goals21 = 
| years22 = 
| clubs22 = 
| caps22 = 
| goals22 = 
| years23 = 
| clubs23 = 
| caps23 = 
| goals23 = 
| years24 = 
| clubs24 = 
| caps24 = 
| goals24 = 
| years25 = 
| clubs25 = 
| caps25 = 
| goals25 = 
| years26 = 
| clubs26 = 
| caps26 = 
| goals26 = 
| years27 = 
| clubs27 = 
| caps27 = 
| goals27 = 
| years28 = 
| clubs28 = 
| caps28 = 
| goals28 = 
| years29 = 
| clubs29 = 
| caps29 = 
| goals29 = 
| years30 = 
| clubs30 = 
| caps30 = 
| goals30 = 
| years31 = 
| clubs31 = 
| caps31 = 
| goals31 = 
| years32 = 
| clubs32 = 
| caps32 = 
| goals32 = 
| years33 = 
| clubs33 = 
| caps33 = 
| goals33 = 
| years34 = 
| clubs34 = 
| caps34 = 
| goals34 = 
| years35 = 
| clubs35 = 
| caps35 = 
| goals35 = 
| years36 = 
| clubs36 = 
| caps36 = 
| goals36 = 
| years37 = 
| clubs37 = 
| caps37 = 
| goals37 = 
| years38 = 
| clubs38 = 
| caps38 = 
| goals38 = 
| years39 = 
| clubs39 = 
| caps39 = 
| goals39 = 
| years40 = 
| clubs40 = 
| caps40 = 
| goals40 = 
| years41 = 
| clubs41 = 
| caps41 = 
| goals41 = 
| years42 = 
| clubs42 = 
| caps42 = 
| goals42 = 
| years43 = 
| clubs43 = 
| caps43 = 
| goals43 = 
| years44 = 
| clubs44 = 
| caps44 = 
| goals44 = 
| years45 = 
| clubs45 = 
| caps45 = 
| goals45 = 
| years46 = 
| clubs46 = 
| caps46 = 
| goals46 = 
| years47 = 
| clubs47 = 
| caps47 = 
| goals47 = 
| years48 = 
| clubs48 = 
| caps48 = 
| goals48 = 
| years49 = 
| clubs49 = 
| caps49 = 
| goals49 = 
| years50 = 
| clubs50 = 
| caps50 = 
| goals50 = 
| years51 = 
| clubs51 = 
| caps51 = 
| goals51 = 
| years52 = 
| clubs52 = 
| caps52 = 
| goals52 = 
| totalcaps = 
| totalgoals = 
| nationalyears1 = 
| nationalteam1 = 
| nationalcaps1 = 
| nationalgoals1 = 
| nationalyears2 = 
| nationalteam2 = 
| nationalcaps2 = 
| nationalgoals2 = 
| nationalyears3 = 
| nationalteam3 = 
| nationalcaps3 = 
| nationalgoals3 = 
| nationalyears4 = 
| nationalteam4 = 
| nationalcaps4 = 
| nationalgoals4 = 
| nationalyears5 = 
| nationalteam5 = 
| nationalcaps5 = 
| nationalgoals5 = 
| nationalyears6 = 
| nationalteam6 = 
| nationalcaps6 = 
| nationalgoals6 = 
| nationalyears7 = 
| nationalteam7 = 
| nationalcaps7 = 
| nationalgoals7 = 
| nationalyears8 = 
| nationalteam8 = 
| nationalcaps8 = 
| nationalgoals8 = 
| nationalyears9 = 
| nationalteam9 = 
| nationalcaps9 = 
| nationalgoals9 = 
| nationalyears10 = 
| nationalteam10 = 
| nationalcaps10 = 
| nationalgoals10 = 
| manageryears1 = 
| managerclubs1 = 
| manageryears2 = 
| managerclubs2 = 
| manageryears3 = 
| managerclubs3 = 
| manageryears4 = 
| managerclubs4 = 
| manageryears5 = 
| managerclubs5 = 
| manageryears6 = 
| managerclubs6 = 
| manageryears7 = 
| managerclubs7 = 
| manageryears8 = 
| managerclubs8 = 
| manageryears9 = 
| managerclubs9 = 
| manageryears10 = 
| managerclubs10 = 
| manageryears11 = 
| managerclubs11 = 
| manageryears12 = 
| managerclubs12 = 
| manageryears13 = 
| managerclubs13 = 
| manageryears14 = 
| managerclubs14 = 
| manageryears15 = 
| managerclubs15 = 
| manageryears16 = 
| managerclubs16 = 
| manageryears17 = 
| managerclubs17 = 
| manageryears18 = 
| managerclubs18 = 
| manageryears19 = 
| managerclubs19 = 
| manageryears20 = 
| managerclubs20 = 
| manageryears21 = 
| managerclubs21 = 
| manageryears22 = 
| managerclubs22 = 
| manageryears23 = 
| managerclubs23 = 
| manageryears24 = 
| managerclubs24 = 
| manageryears25 = 
| managerclubs25 = 
| manageryears26 = 
| managerclubs26 = 
| manageryears27 = 
| managerclubs27 = 
| manageryears28 = 
| managerclubs28 = 
| manageryears29 = 
| managerclubs29 = 
| manageryears30 = 
| managerclubs30 = 
| manageryears31 = 
| managerclubs31 = 
| manageryears32 = 
| managerclubs32 = 
| manageryears33 = 
| managerclubs33 = 
| manageryears34 = 
| managerclubs34 = 
| manageryears35 = 
| managerclubs35 = 
| manageryears36 = 
| managerclubs36 = 
| manageryears37 = 
| managerclubs37 = 
| manageryears38 = 
| managerclubs38 = 
| manageryears39 = 
| managerclubs39 = 
| manageryears40 = 
| managerclubs40 = 
| manageryears41 = 
| managerclubs41 = 
| manageryears42 = 
| managerclubs42 = 
| manageryears43 = 
| managerclubs43 = 
| manageryears44 = 
| managerclubs44 = 
| manageryears45 = 
| managerclubs45 = 
| manageryears46 = 
| managerclubs46 = 
| manageryears47 = 
| managerclubs47 = 
| manageryears48 = 
| managerclubs48 = 
| manageryears49 = 
| managerclubs49 = 
| manageryears50 = 
| managerclubs50 = 
| manageryears51 = 
| managerclubs51 = 
| manageryears52 = 
| managerclubs52 = 
| manageryears53 = 
| managerclubs53 = 
| manageryears54 = 
| managerclubs54 = 
| manageryears55 = 
| managerclubs55 = 
| manageryears56 = 
| managerclubs56 = 
| manageryears57 = 
| managerclubs57 = 
| manageryears58 = 
| managerclubs58 = 
| manageryears59 = 
| managerclubs59 = 
| manageryears60 = 
| managerclubs60 = 
| manageryears60 = 
| managerclubs60 = 
| manageryears61 = 
| managerclubs61 = 
| manageryears62 = 
| managerclubs62 = 
| manageryears63 = 
| managerclubs63 = 
| manageryears64 = 
| managerclubs64 = 
| manageryears65 = 
| managerclubs65 = 
| manageryears66 = 
| managerclubs66 = 
| manageryears67 = 
| managerclubs67 = 
| manageryears68 = 
| managerclubs68 = 
| manageryears69 = 
| managerclubs69 = 
| manageryears70 = 
| managerclubs70 = 
| manageryears71 = 
| managerclubs71 = 
| manageryears72 = 
| managerclubs72 = 
| manageryears73 = 
| managerclubs73 = 
| manageryears74 = 
| managerclubs74 = 
| manageryears75 = 
| managerclubs75 = 
| manageryears76 = 
| managerclubs76 = 
| manageryears77 = 
| managerclubs77 = 
| manageryears78 = 
| managerclubs78 = 
| manageryears79 = 
| managerclubs79 = 
| manageryears80 = 
| managerclubs80 = 
| medaltemplates = 
| medaltemplates-expand = 
| module = 
| club-update = 
| nationalteam-update = 
}}

Parameters แก้

All parameters are optional.

{{{embed}}}
Enables the template to be embedded into another template, such as {{Infobox person}}. See explanation below.
{{{embed-header}}}
Allows for a custom heading to the infobox instead of "Association football career" when embedded into another template.
{{{header-color}}}
Allows a custom web color to be set for the template's section headings and a divider when embedded into another template.
{{{name}}}
The commonly used name of the player. If this is omitted, it will be inferred from the title of the article.
{{{full_name}}}
The player's complete name. Long names will wrap automatically to the width of the infobox, so there's no need to include explicit linebreaks. Alias: fullname
{{{image}}}
A picture of the player, ideally on the pitch in the strip of their most recent team (or the team the player is most well known for, in the case of retirees). Images should be given in the format Example.jpg, rather than [[File:Example.jpg]].
{{{upright}}}
Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%). The use of {{{image_size}}} has been deprecated and should be avoided per WP:IMGSIZE.
{{{alt}}}
Alternative text for the image.
{{{caption}}}
A caption for the image.
{{{birth_name}}}
If different from name and full_name.
{{{birth_date}}}
The player's date of birth. A template ({{Birth date}}, {{Birth date and age}}) should be used to add the date, but be sure to use the appropriate parameters to present the date in the same format as used in the text. The date should not be wikilinked.
{{{birth_place}}}
The location of the player's birth.
{{{death_date}}}
The player's date of death. The template {{Death date and age}} should be used to add the date, but be sure to use the appropriate parameters to present the date in the same format as used in the text. The date should not be wikilinked.
{{{death_place}}}
The location of the player's death.
{{{height}}}
The player's height in the units most common within the country in which they play, using the format "X m", "X cm", or "X ft Y in". When given in this format, the height will be automatically converted. Note that fractions of an inch can also be added, e.g. "5 ft 8+1/2 in" will output "5 ft 8 1/2 in (1.74 m)".
{{{position}}}
The player's most common position or positions. If a player is known for playing in multiple roles then explain the point more fully within the article.
{{{currentclub}}}
The club for which the player currently plays, or is employed by. If the player now works in a non-playing role at the club, add this after the club in brackets. For retired players and free agents not currently employed by any club or federation, leave blank.
{{{clubnumber}}}
The shirt number of the player at their current club.
{{{youthyears1}}}, {{{youthyears2}}}... {{{youthyears12}}}
A list of years that the player has been at each club as a youth, one per attribute, earliest to latest.
{{{youthclubs1}}}, {{{youthclubs2}}}... {{{youthclubs12}}}
A list of clubs that the player was a member of as a youth, one per attribute, earliest to latest.
{{{collegeyears1}}}... {{{collegeyears4}}}
A list of years that the player has been at each college team, one per attribute, earliest to latest.
{{{college1}}}... {{{college4}}}
A list of college teams that the player was a member of, one per attribute, earliest to latest.
{{{collegecaps1}}}... {{{collegecaps4}}}
A list of appearances that the player has been awarded in all competitive matches for each college team, one per attribute, earliest to latest.
{{{collegegoals1}}}... {{{collegegoals4}}}
A list of goals that the player has been awarded in all competitive matches for each college team, one per attribute, earliest to latest.
{{{years1}}}, {{{years2}}}... {{{years52}}}
A list of years that the player has been contracted at each club, one per attribute, earliest to latest.
{{{clubs1}}}, {{{clubs2}}}... {{{clubs52}}}
A list of clubs that the player has been contracted at, one per attribute, earliest to latest.
{{{caps1}}}, {{{caps2}}}... {{{caps52}}}
A list of appearances that the player has been awarded in league competition only for each club (note: Playoff matches are not counted as league matches by most statistical sources (e.g. Soccerbase and the Sky Sports (Rothmans) Football Yearbook), so they should not be included in this infobox), one per attribute, earliest to latest.
{{{goals1}}}, {{{goals2}}}... {{{goals52}}}
A list of goals that the player has been awarded in league competition only for each club (note: Playoff matches are not counted as league matches by most statistical sources (e.g. Soccerbase and the Sky Sports (Rothmans) Football Yearbook), so they should not be included in this infobox), one per attribute, earliest to latest.
{{{totalcaps}}}
The total number of appearances the player has been awarded in league competition for all clubs.
{{{totalgoals}}}
The total number of goals the player has scored in league competition for all clubs.
{{{nationalyears1}}}, {{{nationalyears2}}}... {{{nationalyears10}}}
A list of years that the player has played for each national team, one per attribute, youngest to oldest level (e.g. U17, U21, Olympic team, B team, senior team).
{{{nationalteam1}}}, {{{nationalteam2}}}... {{{nationalteam10}}}
A list of international teams that the player has played for, including non-senior teams such as U21, one per attribute, youngest to oldest level (e.g. U17, U21, Olympic team, B team, senior team).
{{{nationalcaps1}}}, {{{nationalcaps2}}}... {{{nationalcaps10}}}
A list of appearances that the player has been awarded in all competitions and friendlies for each national team, one per attribute, youngest to oldest level (e.g. U17, U21, Olympic team, B team, senior team).
{{{nationalgoals1}}}, {{{nationalgoals2}}}... {{{nationalgoals10}}}
A list of goals that the player has been awarded in all competitions and friendlies for each national team, one per attribute, youngest to oldest level (e.g. U17, U21, Olympic team, B team, senior team).
{{{manageryears1}}}, {{{manageryears2}}}... {{{manageryears80}}}
A list of years that the person has served within the capacity of manager at each team, one per attribute, earliest to latest.
{{{managerclubs1}}}, {{{managerclubs2}}}... {{{managerclubs80}}}
A list of clubs that the person has served within the capacity of team manager. Please do not list positions other than team manager (such as assistant or coach positions, or director of football roles where this role is not considered managerial) unless that position is a significant part of the person's career; this will apply primarily to those with significant or perhaps primary experience in management. Clubs listed can be both local and national and should be restricted to those ordinarily considered notable in themselves.
{{{medaltemplates}}}
Medals earned in international competition can be added here using the templates {{Medal}}.
{{{medaltemplates-expand}}}
Expands the medals section to be displayed by default instead of being collapsed.
{{{club-update}}}
A timestamp at which the player's infobox club statistics are unambiguously correct. The bare date of the last match played should not be used because this is not unambiguous. Dates should use the same format as the rest of the article; use five tildes (~~~~~) to generate the current date/time in dmy format, or แม่แบบ:Subst for mdy format. The parameter is not needed if the player has retired. Alias: pcupdate
{{{nationalteam-update}}}
A timestamp at which the player's infobox national team statistics are unambiguously correct. The bare date of the last match played should not be used because this is not unambiguous. Dates should use the same format as the rest of the article; use five tildes (~~~~~) to generate the current date/time in dmy format, or แม่แบบ:Subst for mdy format. The parameter is not needed if the player has retired. Alias: ntupdate
{{{module}}}
Enables another template to be embedded into this template, such as {{Infobox military person}}. See explanation below.

Use as a child template แก้

The embed parameter is used when embedding this infobox into another.

แม่แบบ:Infobox person module documentation

Embedding other templates แก้

The module parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules and Category:Biographical templates usable as a module).

{{Infobox football biography
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox ABC
 | embed = yes <!-- or child=yes / subbox=yes-->
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Examples แก้

Independent แก้

Tim Template
Photo of a player in blue football kit, hair braided.
Photo of a player in blue football kit, hair braided.
Tim Template with the Template Rangers
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อเต็ม Tim Tenerife Template
วันเกิด (1975-01-01) 1 มกราคม ค.ศ. 1975 (49 ปี)
สถานที่เกิด Template City, Templatia
ส่วนสูง 1.75 เมตร (5 ฟุต 9 นิ้ว)
ตำแหน่ง Striker
ข้อมูลสโมสร
สโมสรปัจจุบัน
Template City F.C.
หมายเลข 9
สโมสรเยาวชน
1985–1987 Template Juniors
1987–1992 Template Youth
สโมสรวิทยาลัย
ปี ทีม ลงเล่น (ประตู)
1983–1985 Template College 2 (1)
สโมสรอาชีพ*
ปี ทีม ลงเล่น (ประตู)
1992–1999 Template United F.C. 75 (26)
1999–2002 Template Rangers 32 (11)
2001 → Example F.C. (loan) 15 (7)
2002– Template City F.C. 113 (46)
ทีมชาติ
1991 Examplia U16 1 (0)
1996–1998 Templatia U21 8 (2)
1999– Templatia 46 (13)
เกียรติประวัติ
ตัวแทนของ ธงชาติบราซิล บราซิล
FIFA Template Cup
ชนะเลิศ 2013 FIFA Template Cup
อันดับที่ 3 2001 FIFA Template Cup
Summer Olympics
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2016 Rio de Janeiro Team
*นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้แก่สโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14:56, 6 October 2014 (UTC)
‡ ข้อมูลการลงเล่นและประตูให้แก่ทีมชาติล่าสุด ณ วันที่ 14:56, 6 October 2014 (UTC)
{{Infobox football biography
|name      = Tim Template
|image     = Nizar-Khalfan.jpg
|alt      = Photo of a player in blue football kit, hair braided.
|caption    = Tim Template with the Template Rangers
|full_name   = Tim Tenerife Template
|birth_date   = {{birth date and age|1975|1|1|df=y}}
|birth_place  = Template City, Templatia
|height     = 1.75 m
|position    = [[Forward (association football)|Striker]]
|currentclub  = Template City F.C.
|clubnumber   = 9
|youthyears1  = 1985–1987
|youthclubs1  = Template Juniors
|youthyears2  = 1987–1992
|youthclubs2  = Template Youth
|collegeyears1 = 1983–1985
|college1    = Template College
|collegecaps1  = 2
|collegegoals1 = 1
|years1     = 1992–1999
|clubs1     = Template United F.C.
|caps1     = 75
|goals1     = 26
|years2     = 1999–2002
|clubs2     = Template Rangers
|caps2     = 32
|goals2     = 11
|years3     = 2001
|clubs3     = → Example F.C. (loan)
|caps3     = 15
|goals3     = 7
|years4     = 2002–
|clubs4     = Template City F.C.
|caps4     = 113
|goals4     = 46
|nationalyears1 = 1991
|nationalteam1 = Examplia U16
|nationalcaps1 = 1
|nationalgoals1 = 0
|nationalyears2 = 1996–1998
|nationalteam2 = Templatia U21
|nationalcaps2 = 8
|nationalgoals2 = 2
|nationalyears3 = 1999–
|nationalteam3 = Templatia
|nationalcaps3 = 46
|nationalgoals3 = 13
|medaltemplates =
{{Medal|Country|{{fb|BRA}}}}
{{Medal|Competition|FIFA Template Cup}}
{{medal|Winner|2013 FIFA Template Cup|}}
{{medal|3rd|2001 FIFA Template Cup|}}
{{Medal|Competition|[[Football at the Summer Olympics|Summer Olympics]]}}
{{medal|Gold|[[2016 Summer Olympics|2016 Rio de Janeiro]]|[[Football at the 2016 Summer Olympics – Men's tournament|Team]]}}
|club-update   = ~~~~~
|nationalteam-update = ~~~~~
}}

Embedded in a different infobox (embed parameter) แก้

Tim Template
Photo of a player in blue football kit, hair braided.
Tim Template with the Template Rangers
เกิดTim Tenerife Template
(1975-01-01) 1 มกราคม ค.ศ. 1975 (49 ปี)
Template City, Templatia
ส่วนสูง1.75 เมตร (5 ฟุต 9 นิ้ว)
อาชีพนักฟุตบอล
ตำแหน่ง Striker
ข้อมูลสโมสร
สโมสรปัจจุบัน
Template City F.C.
หมายเลข 9
สโมสรเยาวชน
1985–1987 Template Juniors
1987–1992 Template Youth
สโมสรวิทยาลัย
ปี ทีม ลงเล่น (ประตู)
1983-1985 Template College 2 (1)
สโมสรอาชีพ*
ปี ทีม ลงเล่น (ประตู)
1992–1999 Template United F.C. 75 (26)
1999–2002 Template Rangers 32 (11)
2001 → Example F.C. (loan) 15 (7)
2002– Template City F.C. 113 (46)
ทีมชาติ
1991 Examplia U16 1 (0)
1996–1998 Templatia U21 8 (2)
1999– Templatia 46 (13)
เกียรติประวัติ
ตัวแทนของ ธงชาติบราซิล บราซิล
FIFA Template Cup
ชนะเลิศ 2013 FIFA Template Cup
อันดับที่ 3 2001 FIFA Template Cup
Summer Olympics
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2016 Rio de Janeiro Team
*นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้แก่สโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14:56, 6 October 2014 (UTC)
‡ ข้อมูลการลงเล่นและประตูให้แก่ทีมชาติล่าสุด ณ วันที่ 14:56, 6 October 2014 (UTC)
{{Infobox person
|name      = Tim Template
|image     = Nizar-Khalfan.jpg
|alt      = Photo of a player in blue football kit, hair braided.
|caption    = Tim Template with the Template Rangers
|birth_name   = Tim Tenerife Template
|birth_date   = {{birth date and age|1975|1|1|df=y}}
|birth_place  = Template City, Templatia
|height     = 1.75 m
|module     =
{{Infobox football biography
|embed     = yes
|position    = [[Forward (association football)|Striker]]
|currentclub  = Template City F.C.
|clubnumber   = 9
|youthyears1  = 1985–1987
|youthclubs1  = Template Juniors
|youthyears2  = 1987–1992
|youthclubs2  = Template Youth
|years1     = 1992–1999
|clubs1     = Template United F.C.
|caps1     = 75
|goals1     = 26
|years2     = 1999–2002
|clubs2     = Template Rangers
|caps2     = 32
|goals2     = 11
|years3     = 2001
|clubs3     = → Example F.C. (loan)
|caps3     = 15
|goals3     = 7
|years4     = 2002–
|clubs4     = Template City F.C.
|caps4     = 113
|goals4     = 46
|nationalyears1 = 1991
|nationalteam1 = Examplia U16
|nationalcaps1 = 1
|nationalgoals1 = 0
|nationalyears2 = 1996–1998
|nationalteam2 = Templatia U21
|nationalcaps2 = 8
|nationalgoals2 = 2
|nationalyears3 = 1999–
|nationalteam3 = Templatia
|nationalcaps3 = 46
|nationalgoals3 = 13
|medaltemplates =
{{Medal|Country|{{fb|BRA}}}}
{{Medal|Competition|FIFA Template Cup}}
{{medal|Winner|2013 FIFA Template Cup|}}
{{medal|3rd|2001 FIFA Template Cup|}}
{{Medal|Competition|[[Football at the Summer Olympics|Summer Olympics]]}}
{{medal|Gold|[[2016 Summer Olympics|2016 Rio de Janeiro]]|[[Football at the 2016 Summer Olympics – Men's tournament|Team]]}}
|club-update   = ~~~~~
|nationalteam-update = ~~~~~
}}
}}
Alev Kelter
Full nameLeyla Alev Kelter
วันเกิดแม่แบบ:Birth-date and age
สถานที่เกิดTampa, Florida, U.S.
ส่วนสูง5 ฟุต 6 นิ้ว (168 เซนติเมตร)
รักบี้ยูเนียน
ตำแหน่ง Centre
ทีมชาติ
ปี ทีม ลงเล่น (แต้ม)
2016–present United States 9 (32)
ทีมชาติ
ปี ทีม Comps
2014 United States -
อาชีพนักฟุตบอล
ตำแหน่ง Midfielder
สโมสรวิทยาลัย
ปี ทีม ลงเล่น (ประตู)
2009–2013 Wisconsin Badgers
ทีมชาติ
2009 United States U20
{{Infobox rugby biography
| name     = Alev Kelter
| birth_name  = Leyla Alev Kelter
| birth_date  = {{Birth-date and age|March 21, 1991}}
| birth_place = [[Tampa, Florida]], U.S.
| height    = 5 ft 6 in
| ru_position = Centre
| repyears1  = 2016–present
| repteam1   = [[United States women's national rugby union team|United States]]
| repcaps1   = 9
| reppoints1  = 32
| ru_sevensnationalyears1 = 2014
| ru_sevensnationalteam1 = [[United States women's national rugby sevens team|United States]]
| ru_sevensnationalcomp1 = -
| module     =
 {{Infobox football biography | embed = yes
 | position    = [[Midfielder]]
 | collegeyears1 = 2009–2013
 | college1    = [[Wisconsin Badgers women's soccer|Wisconsin Badgers]]
 | nationalyears1 = 2009
 | nationalteam1 = [[United States women's national under-20 soccer team|United States U20]]
 }}
}}

Embedding other infoboxes (module parameter) แก้

Alev Kelter
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อเกิด Leyla Alev Kelter
วันเกิด แม่แบบ:Birth-date and age
สถานที่เกิด Tampa, Florida, U.S.
ส่วนสูง 5 ฟุต 6 นิ้ว (1.68 เมตร)
ตำแหน่ง Midfielder
สโมสรวิทยาลัย
ปี ทีม ลงเล่น (ประตู)
2009–2013 Wisconsin Badgers
ทีมชาติ
2009 United States U20

Rugby career
รักบี้ยูเนียน
ตำแหน่ง Centre
ทีมชาติ
ปี ทีม ลงเล่น (แต้ม)
2016–present United States 9 (32)
ทีมชาติ
ปี ทีม Comps
2014 United States -
{{Infobox football biography
| name      = Alev Kelter
| birth_name   = Leyla Alev Kelter
| birth_date   = {{Birth-date and age|March 21, 1991}}
| birth_place  = [[Tampa, Florida]], U.S.
| height     = 5 ft 6 in
| position    = [[Midfielder]]
| collegeyears1 = 2009–2013
| college1    = [[Wisconsin Badgers women's soccer|Wisconsin Badgers]]
| nationalyears1 = 2009
| nationalteam1 = [[United States women's national under-20 soccer team|United States U20]]
| module     =
 {{Infobox rugby biography | embed = yes
 | ru_position = Centre
 | repyears1  = 2016–present
 | repteam1   = [[United States women's national rugby union team|United States]]
 | repcaps1   = 9
 | reppoints1  = 32
 | ru_sevensnationalyears1 = 2014
 | ru_sevensnationalteam1 = [[United States women's national rugby sevens team|United States]]
 | ru_sevensnationalcomp1 = -
 }}
}}

Style guide แก้

Try to always consider that an infobox exists to support an article and provide a quick synopsis of important facts. This becomes vital when considering that the amount of space available within an infobox is significantly less than that available outside of it.

As per the manual of style entry on linking, years and dates should not be linked as they do not provide much benefit to the user.

Do not add flag icons to the birth_place, death_place, club, national team or other fields. See: Wikipedia:Manual of Style (flags).

As per the manual of style the player's height should be in the units most common in the country in which they play. Units should be abbreviated in the infobox and spelt out in the article text. Measurements should be inputted into the |height= parameter using the format "X m", "X cm", or "X ft Y in". This will automatically convert units between formats and correctly handles the presentation of units in their short forms. Per consensus at WikiProject Football, metric height will then be displayed in metres.

For example:

 • |height=1.78 m produces 1.78 m (5 ft 10 in)
 • |height=178 cm produces 1.78 m (5 ft 10 in)
 • |height=5 ft 8 in produces 5 ft 8 in (1.73 m)
 • |height=5 ft 8+1/2 in produces 5 ft 8 1/2 in (1.74 m)

Alternatively, the templates {{convert}} and {{height}} may be used for height conversion. This is particularly useful if the more accurate metric height is known but the output should be in feet and inches, or if a fraction is desired for the converted inches.

For example:

 • If you have the height in metres, but want to display feet and inches first:
  • {{convert|1.73|m|order=flip}} produces 5 ft 8 in (1.73 m)
 • If you have the height in metres, but want to display feet and inches first (with precision to the nearest half inch):
  • {{convert|1.79|m|order=flip|frac=2}} produces 5 ft 10 12 in (1.79 m)
  • {{convert|1.79|m|order=flip|round=0.5}} produces 5 ft 10 in (1.79 m)*
 • If you have the height in feet and inches (with precision to the nearest half inch), but want to display metres first:
  • {{convert|5|ft|8+1/2|in|2|order=flip}} produces 1.74 m (5 ft 8 12 in)
  • {{convert|5|ft|8.5|in|2|order=flip}} produces 1.74 m (5 ft 8.5 in)
 • If you have the height in metres, but want to display the converted feet and inches with precision to the nearest half inch:
  • {{height|m=1.79}} produces 1.79 m (5 ft 10 12 in)
  • {{convert|1.79|m|frac=2}} produces 1.79 m (5 ft 10 12 in)
  • {{convert|1.79|m|round=0.5}} produces 1.79 m (5 ft 10 in)*

Microformats แก้

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates แก้

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes แก้

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

TemplateData แก้

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล ประวัตินักฟุตบอล (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

This infobox template provides a quick overview of an association football player's or manager's details to enable a reader to extract the most oft-needed information without trawling through the article proper.

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

This template prefers block formatting of parameters.

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Namename

The commonly used name of the player. If this is omitted, it will be inferred from the title of the article.

สตริงเลือกได้
Pictureimage

A picture of the player, ideally on the pitch in the strip of their most recent team (or the team the player is most well-known for, in the case of retirees). Use the format Example.jpg, rather than [[File:Example.jpg]].

ไฟล์เลือกได้
Picture sizeupright

Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).

ตัวอย่าง
0.8
จำนวนเลือกได้
Picture alt textalt

Alt text for the picture.

สตริงเลือกได้
Picture captioncaption

A caption for the picture.

สตริงเลือกได้
Full namefull_name fullname

The player's complete name.

สตริงเลือกได้
Birth datebirth_date

The player's date of birth. A template ({{Birth date}}, {{Birth date and age}}) should be used to add the date, but be sure to use the appropriate parameters to present the date in the same format as used in the text. The date should not be wikilinked.

จำนวนเลือกได้
Birth placebirth_place

The location of the player's birth.

สตริงเลือกได้
Date of deathdeath_date

Use exact date if known, but otherwise as close an approximation as possible. Example: April 27, 1992

สตริงเลือกได้
Place of deathdeath_place

Example: Washington, DC, USA

สตริงเลือกได้
Heightheight

The player's height in the units most common within the country in which they play. The {{height}} template should be used for automatic formatting. The infobox also supports automatic conversion if the height is specified as "X m", "X cm", or "X ft Y in".

จำนวนเลือกได้
Positionposition

The player's most common position or positions. If a player is known for playing in multiple roles then explain the point more fully within the article.

สตริงเลือกได้
Current clubcurrentclub

The club for which the player currently plays, or is employed by. If the player now works in a non-playing role at the club, add this after the club in brackets. For retired players and free agents not currently employed by any club or federation, leave blank.

สตริงเลือกได้
Numberclubnumber

The shirt number of the player at their current club.

จำนวนเลือกได้
Youth club 1 yearsyouthyears1

The years that the player was at their first youth club. Up to 8 clubs can be added using the parameter names "youthyears2", "youthyears3", etc.

จำนวนเลือกได้
Youth club 1youthclubs1

The first club that the player was a member of as a youth. Up to 8 clubs can be added using the parameter names "youthclubs2", "youthclubs3", etc.

สตริงเลือกได้
Youth club 2 yearsyouthyears2

The years that the player was at their second youth club.

จำนวนเลือกได้
Youth club 2youthclubs2

The second club that the player was a member of as a youth.

สตริงเลือกได้
Youth club 3 yearsyouthyears3

The years that the player was at their third youth club.

จำนวนเลือกได้
Youth club 3youthclubs3

The third club that the player was a member of as a youth.

สตริงเลือกได้
Youth club 4 yearsyouthyears4

The years that the player was at their fourth youth club.

จำนวนเลือกได้
Youth club 4youthclubs4

The fourth club that the player was a member of as a youth.

สตริงเลือกได้
Youth club 5 yearsyouthyears5

The years that the player was at their fifth youth club.

จำนวนเลือกได้
Youth club 5youthclubs5

The fifth club that the player was a member of as a youth.

สตริงเลือกได้
Club 1 yearsyears1

The years that the player was at their first club. Up to 39 years can be added using the parameter names "years2", "years3", etc.

จำนวนเลือกได้
Club 1clubs1

The first (senior) club that the player has been contracted at. Up to 39 clubs can be added using the parameter names "clubs2", "clubs3", etc.

สตริงเลือกได้
Club 1 appearancescaps1

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the first club. Playoff matches should not be included. Up to 39 caps can be added using the parameter names "caps2", "caps3", etc.

จำนวนเลือกได้
Club 1 goalsgoals1

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the first club. Playoff matches should not be included. Up to 39 can be added using the parameter names "goals2", "goals3", etc.

จำนวนเลือกได้
Club 2 yearsyears2

The years that the player was at their second club.

จำนวนเลือกได้
Club 2clubs2

The second club that the player has been contracted at.

สตริงเลือกได้
Club 2 appearancescaps2

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the second club.

จำนวนเลือกได้
Club 2 goalsgoals2

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the second club.

จำนวนเลือกได้
Club 3 yearsyears3

The years that the player was at their third club.

จำนวนเลือกได้
Club 3clubs3

The third club that the player has been contracted at.

สตริงเลือกได้
Club 3 appearancescaps3

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the third club.

จำนวนเลือกได้
Club 3 goalsgoals3

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the third club.

จำนวนเลือกได้
Club 4 yearsyears4

The years that the player was at their fourth club.

จำนวนเลือกได้
Club 4clubs4

The fourth club that the player has been contracted at.

สตริงเลือกได้
Club 4 appearancescaps4

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the fourth club.

จำนวนเลือกได้
Club 4 goalsgoals4

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the fourth club.

จำนวนเลือกได้
Club 5 yearsyears5

The years that the player was at their fifth club.

จำนวนเลือกได้
Club 5clubs5

The fifth club that the player has been contracted at.

สตริงเลือกได้
Club 5 appearancescaps5

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the fifth club.

จำนวนเลือกได้
Club 5 goalsgoals5

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the fifth club.

จำนวนเลือกได้
Club 6 yearsyears6

The years that the player was at their sixth club.

จำนวนเลือกได้
Club 6clubs6

The sixth club that the player has been contracted at.

สตริงเลือกได้
Club 6 appearancescaps6

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the sixth club.

จำนวนเลือกได้
Club 6 goalsgoals6

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the sixth club.

จำนวนเลือกได้
Club 7 yearsyears7

The years that the player was at their seventh club.

จำนวนเลือกได้
Club 7clubs7

The seventh club that the player has been contracted at.

สตริงเลือกได้
Club 7 appearancescaps7

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the seventh club.

จำนวนเลือกได้
Club 7 goalsgoals7

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the seventh club.

จำนวนเลือกได้
Club 8 yearsyears8

The years that the player was at their eighth club.

จำนวนเลือกได้
Club 8clubs8

The eighth club that the player has been contracted at.

สตริงเลือกได้
Club 8 appearancescaps8

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the eighth club.

จำนวนเลือกได้
Club 8 goalsgoals8

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the eighth club.

จำนวนเลือกได้
Club 9 yearsyears9

The years that the player was at their ninth club.

จำนวนเลือกได้
Club 9clubs9

The ninth club that the player has been contracted at.

สตริงเลือกได้
Club 9 appearancescaps9

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the ninth club.

จำนวนเลือกได้
Club 9 goalsgoals9

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the ninth club.

จำนวนเลือกได้
Club 10 yearsyears10

The years that the player was at their tenth club.

จำนวนเลือกได้
Club 10clubs10

The tenth club that the player has been contracted at.

สตริงเลือกได้
Club 10 appearancescaps10

The number of appearances that the player has been awarded in league competition for the tenth club.

จำนวนเลือกได้
Club 10 goalsgoals10

The number of goals that the player has been awarded in league competition for the tenth club.

จำนวนเลือกได้
Club appearances totaltotalcaps

The total number of appearances the player has been awarded in league competition for all non-youth clubs.

จำนวนเลือกได้
Club goals totaltotalgoals

The total number of goals the player has scored in league competition for all non-youth clubs.

จำนวนเลือกได้
National team 1 yearsnationalyears1

The years that the player has played for the first national team. Up to 9 years can be added using the parameter names "nationalyears2", "nationalyears3", etc.

จำนวนเลือกได้
National team 1nationalteam1

The first national team that the player has played for (including non-senior teams such as U21). Up to 9 teams can be added using the parameter names "nationalteam2", "nationalteam3", etc.

สตริงเลือกได้
National team 1 appearancesnationalcaps1

The number of appearances that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the first national team. Up to 9 numbers can be added using the parameter names "nationalcaps2", "nationalcaps3", etc.

จำนวนเลือกได้
National team 1 goalsnationalgoals1

The number of goals that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the first national team. Up to 9 numbers can be added using the parameter names "nationalgoals2", "nationalgoals3", etc.

จำนวนเลือกได้
National team 2 yearsnationalyears2

The years that the player has played for the second national team.

จำนวนเลือกได้
National team 2nationalteam2

The second national team that the player has played for.

สตริงเลือกได้
National team 2 appearancesnationalcaps2

The number of appearances that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the second national team.

จำนวนเลือกได้
National team 2 goalsnationalgoals2

The number of goals that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the second national team.

จำนวนเลือกได้
National team 3 yearsnationalyears3

The years that the player has played for the third national team.

จำนวนเลือกได้
National team 3nationalteam3

The third national team that the player has played for.

สตริงเลือกได้
National team 3 appearancesnationalcaps3

The number of appearances that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the third national team.

จำนวนเลือกได้
National team 3 goalsnationalgoals3

The number of goals that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the third national team.

จำนวนเลือกได้
National team 4 yearsnationalyears4

The years that the player has played for the fourth national team.

จำนวนเลือกได้
National team 4nationalteam4

The fourth national team that the player has played for.

สตริงเลือกได้
National team 4 appearancesnationalcaps4

The number of appearances that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the fourth national team.

จำนวนเลือกได้
National team 4 goalsnationalgoals4

The number of goals that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the fourth national team.

จำนวนเลือกได้
National team 5 yearsnationalyears5

The years that the player has played for the fifth national team.

จำนวนเลือกได้
National team 5nationalteam5

The fifth national team that the player has played for.

สตริงเลือกได้
National team 5 appearancesnationalcaps5

The number of appearances that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the fifth national team.

จำนวนเลือกได้
National team 5 goalsnationalgoals5

The number of goals that the player has been awarded in all competitions and friendlies for the fifth national team.

จำนวนเลือกได้
Manager club 1 yearsmanageryears1

The years that the person has served with the first club in the capacity of team manager.

จำนวนเลือกได้
Manager club 1managerclubs1

The first club that the person has served within the capacity of team manager. Please do not list positions other than team manager (such as assistant or coach positions, or director of football roles where this role is not considered managerial) unless that position is a significant part of the person's career; this will apply primarily to those with significant or perhaps primary experience in management. Clubs listed can be both local and national and should be restricted to those ordinarily considered notable in themselves.

สตริงเลือกได้
Manager club 2 yearsmanageryears2

The years that the person has served with the second club in the capacity of team manager. Up to 30 can be added using the parameter names "manageryears3", "manageryears4", etc.

จำนวนเลือกได้
Manager club 2managerclubs2

The second club that the person has served within the capacity of team manager. Up to 30 can be added using the parameter names "managerclubs3", "managerclubs4", etc.

สตริงเลือกได้
Manager club 3 yearsmanageryears3

The years that the person has served with the third club in the capacity of team manager.

จำนวนเลือกได้
Manager club 3managerclubs3

The third club that the person has served within the capacity of team manager.

สตริงเลือกได้
Manager club 4 yearsmanageryears4

The years that the person has served with the fourth club in the capacity of team manager.

จำนวนเลือกได้
Manager club 4managerclubs4

The fourth club that the person has served within the capacity of team manager.

สตริงเลือกได้
Manager club 5 yearsmanageryears5

The years that the person has served with the fifth club in the capacity of team manager.

จำนวนเลือกได้
Manager club 5managerclubs5

The fifth club that the person has served within the capacity of team manager.

สตริงเลือกได้
Manager club 6 yearsmanageryears6

The years that the person has served with the sixth club in the capacity of team manager.

จำนวนเลือกได้
Manager club 6managerclubs6

The sixth club that the person has served within the capacity of team manager.

สตริงเลือกได้
Manager club 7 yearsmanageryears7

The years that the person has served with the seventh club in the capacity of team manager.

จำนวนเลือกได้
Manager club 7managerclubs7

The seventh club that the person has served within the capacity of team manager.

สตริงเลือกได้
Manager club 8 yearsmanageryears8

The years that the person has served with the eighth club in the capacity of team manager.

จำนวนเลือกได้
Manager club 8managerclubs8

The eighth club that the person has served within the capacity of team manager.

สตริงเลือกได้
Manager club 9 yearsmanageryears9

The years that the person has served with the ninth club in the capacity of team manager.

จำนวนเลือกได้
Manager club 9managerclubs9

The ninth club that the person has served within the capacity of team manager.

สตริงเลือกได้
Manager club 10 yearsmanageryears10

The years that the person has served with the tenth club in the capacity of team manager.

จำนวนเลือกได้
Manager club 10managerclubs10

The tenth club that the person has served within the capacity of team manager.

สตริงเลือกได้
Medal templatesmedaltemplates

Honors can be added here using {{Medal}} templates.

สตริงเลือกได้
Club update timestampclub-update pcupdate

A timestamp at which the player's infobox club statistics are unambiguously correct. The bare date of the last match played should not be used because this is not unambiguous. Dates should use the same format as the rest of the article; use five tildes (<nowiki>~~~~~</nowiki>) to generate the current date/time in dmy format, or {{subst:mdytime}} for mdy format. The parameter is not needed if the player has retired.

สตริงเลือกได้
National team update timestampnationalteam-update ntupdate

A timestamp at which the player's infobox national team statistics are unambiguously correct. The bare date of the last match played should not be used because this is not unambiguous. Dates should use the same format as the rest of the article; use five tildes (<nowiki>~~~~~</nowiki>) to generate the current date/time in dmy format, or {{subst:mdytime}} for mdy format. The parameter is not needed if the player has retired.

สตริงเลือกได้

Tracking categories แก้

Supporting templates แก้

The following templates are used directly from this template: