แม่น้ำมอแซล (ฝรั่งเศส: la Moselle, สัทอักษรสากล: [mɔzɛl]; เยอรมัน: Mosel; ลักเซมเบิร์ก: Musel) เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านประเทศฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และเยอรมนี เป็นแควแม่น้ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำไรน์โดยบรรจบกันที่เมืองโคเบล็นทซ์

มอแซล
แม่น้ำ
ภูมิทัศน์แบบฉบับของไร่องุ่นริมน้ำมอแซลใกล้เมืองชไวช์
ต้นกำเนิด
 - ตำแหน่ง ทิวเขาโวฌ
 - ระดับ
ปากแม่น้ำ
 - ตำแหน่ง แม่น้ำไรน์
ความยาว 545 km (339 mi)

แม่น้ำมอแซล "หักมุมและเลี้ยวระหว่างเมืองเทรียร์กับโคเบล็นทซ์ ไปท่ามกลางหนึ่งในหุบเขาแม่น้ำที่สวยที่สุดของเยอรมนี"[1] ไหลผ่านภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยชาวโรมัน ปัจจุบันแนวข้างเขาที่ปกคลุมไปด้วยไร่องุ่น "ที่มีการปลูกองุ่นรีสลิงที่ดีที่สุด"[1] และมีซากปราสาทปรากฎอยู่บนยอดเขาเหนือหมู่บ้านทำไวน์และมีเมืองตั้งอยู่บนเส้นริมฝั่งแม่น้ำ

อ้างอิง

แก้