แม่น้ำมหาเวลี (สิงหล: මහවැලි ගඟ; อังกฤษ: Mahaweli River) เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของประเทศศรีลังกา มีความยาว 335 กม. มีพื้นที่รองรับน้ำกว้างขวางที่สุดของประเทศ โดยครอบคลุมเกือบ 1 ใน 5 ของเกาะ ต้นน้ำอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศ แม่น้ำไหลไปทางเหนือ ลงสู่อ่าวเบงกอล

Mahaweli (แม่น้ำมหาเวลี)
River
แม่น้ำมหาเวลี
ประเทศ ศรีลังกา
ต้นกำเนิด Central Province
ปากแม่น้ำ อ่าวเบลกอล
 - ตำแหน่ง Trincomalee
 - ระดับ
ความยาว 335 km (208 mi)