แม่น้ำปาซิก

แม่น้ำปาซิก (ฟิลิปีโน: Ilog Pasig; สเปน: Río Pásig) เป็นแม่น้ำสายหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบลากูนากับอ่าวมะนิลา มีความยาว 25 กิโลเมตร (15.5 ไมล์) เป็นแม่น้ำที่ผ่าใจกลางมะนิลาและย่านปริมณฑล ลำน้ำสาขาที่สำคัญได้แก่แม่น้ำมารีกีนา และแม่น้ำซันฮวน พื้นที่ลุ่มน้ำมีเนื้อที่ 4,678 ตารางกิโลเมตร[1]

แม่น้ำปาซิก
Manila Philippines The-old-Post-Office-Building-02.jpg
ประเทศ ฟิลิปปินส์
ดินแดน เขตเมืองหลวงแห่งชาติ, คาลาบาร์โซน
แม่น้ำสาขา
 - ซ้าย แม่น้ำปาเตโรง-ตากีก, แม่น้ำซันฮวน
 - ขวา แม่น้ำมารีกีนา, แม่น้ำนาปินดัน
เมือง มะนิลา, มากาตี, มันดาลูโยง, ปาซิก, ตากีก
ต้นกำเนิด ทะเลสาบลากูนา
ปากแม่น้ำ อ่าวมะนิลา
 - ตำแหน่ง มะนิลา
 - ระดับ
ความยาว 27 km (17 mi)
พื้นที่ลุ่มน้ำ 4,678 ตร.กม. (1,810 ตร.ไมล์) [1]
แผนที่แสดงแม่น้ำปาซิกและแม่น้ำมารีกีนา
แผนที่แสดงแม่น้ำปาซิกและแม่น้ำมารีกีนา

แม่น้ำปาซิกเป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่ชะวากทะเล โดยทิศทางการไหลของน้ำขึ้นกับปริมาณน้ำที่ต้นนำและปลายน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง น้ำในทะเลสาบลากูนาจะน้อย และในช่วงฤดูฝน น้ำในทะเลสาบลากูนาจะมีมาก ทำให้น้ำไหลลงสู่อ่าวมะนิลา

แม่น้ำปาซิกเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญ และเคยเป็นแหล่งน้ำของชาวสเปนยุคอาณานิคม ต่อมาแม่น้ำเกิดมลพิษ สิ่งมีชีวิตในน้ำตาย อันเนื่องจากมาจากการพัฒนาอุตสากรรม ทำให้เกิดการก่อตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูแม่น้ำปาซิก (PRRC) และเกิดการรณรงค์ "เปโซเพื่อปาซิก"

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Vicente B. Tuddao Jr. (September 21, 2011). "Water Quality Management in the Context of Basin Management: Water Quality, River Basin Management and Governance Dynamics in the Philippines" (PDF). www.wepa-db.net. Department of Environment and Natural Resources. สืบค้นเมื่อ 10 April 2017.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข