ปัส (สเปน: Pas) เป็นแม่น้ำในแคว้นกันตาเบรียทางตอนเหนือของประเทศสเปน แม่น้ำนี้ไหลผ่านแคว้นแล้วไหลลงสู่ทะเลกันตาเบรีย

แม่น้ำปัส
แม่น้ำ
Rio Pas.PNG
ประเทศ ประเทศสเปน
รัฐ แคว้นกันตาเบรีย
ดินแดน หุบเขาปัส, อ่าวซันตันเดร์
ต้นกำเนิด
 - ตำแหน่ง กัสโตรบัลเนรา
 - ระดับ
ต้นกำเนิด เปญญัสเนกรัส
 - ตำแหน่ง เบกาเดลปัส
 - ระดับ
ปากแม่น้ำ ริอาเดโมโกร
 - ตำแหน่ง อ่าวซันตันเดร์, ทะเลกันตาเบรีย
 - ระดับ
ความยาว 57 กิโลเมตร (35 ไมล์)
พื้นที่ลุ่มน้ำ 649 ตร.กม. (251 ตร.ไมล์)
การไหล ปากแม่น้ำ
 - เฉลี่ย 18.1 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (639 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที)

อ้างอิงแก้ไข