พ่อค้า

(เปลี่ยนทางจาก แม่ค้า)

พ่อค้า (อังกฤษ: merchant) เป็นนักธุรกิจผู้ซึ่งทำการค้าขายในสิ่งที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง เพื่อที่จะได้กำไร

พ่อค้าสามารถจำแนกออกได้เป็นสองประเภท:

  1. พ่อค้าขายส่ง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตกับพ่อค้าขายปลีก พ่อค้าขายส่งบางรายเพียงแต่จัดระเบียบการเคลื่อนย้ายสินค้ามากกว่าเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยตัวเอง
  2. พ่อค้าขายปลีก ทำหน้าที่ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค (ตลอดจนกิจการ) โดยตรง พ่อค้าขายปลีกได้แก่เจ้าของกิจการ

ชนชั้นพ่อค้าแสดงถึงลักษณะของสังคมยุคก่อนสมัยใหม่จำนวนมาก สถานะพ่อค้ามีความแตกต่างกันมากตั้งแต่ชนชั้นสูงไปจนถึงชนชั้นล่าง

อ้างอิง

แก้
  • Thrupp, Sylvia L. (1989). The Merchant Class of Medieval London, 1300-1500. University of Michigan Press. ISBN 0472060724.
  • ค้าขาย เก็บถาวร 2017-04-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน