แฟร์ดีน็อง เดอ โซซูร์

แฟร์ดีน็อง เดอ โซซูร์ (ฝรั่งเศส: Ferdinand de Saussure; 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1857 – 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1913) เป็นนักภาษาศาสตร์ชาวสวิส ซึ่งแนวคิดของเขาได้ปูรากฐานที่สำคัญจำนวนมากในพัฒนาการของภาษาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในบิดาของภาษาศาสตร์ยุคศตวรรษที่ 20[1][2] และแนวคิดของเขามีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการทำวิจัยกับลิงใหญ่ (ape)

แฟร์ดีน็อง เดอ โซซูร์
Ferdinand de Saussure.jpg
เกิด26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1857
เสียชีวิต22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1913
ยุคปรัชญาคริสต์ศตวรรษที่ 19
แนวทางปรัชญาตะวันตก
สำนักโครงสร้างนิยม, สัญญาณศาสตร์
ความสนใจหลัก
ภาษาศาสตร์
แนวคิดเด่น
โครงสร้างนิยม, สัญญาณวิทยา

อ้างอิงแก้ไข

  1. Justin Wintle, Makers of modern culture, Routledge, 2002, p. 467.
  2. David Lodge, Nigel Wood, Modern Criticism and Theory: A Reader, Pearson Education, 2008, p. 42.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข