แพน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แพน อาจจะหมายถึง

คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ)

แก้

pan- ที่เป็นคำนำหน้า ที่มาจากภาษากรีก πᾶν ที่แปลว่า "ทั้งหมด" "ของทุกอย่าง" "เกี่ยวกับทุกคน" หรือ "เกี่ยวกับทุกกลุ่ม":

  • ขบวนการแพนเยอรมัน (Pan-Germanism) - ขบวนการในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาผู้พูดภาษาเยอรมันในยุโรป หรือที่เรียกว่า "Volksdeutsche"
  • ขบวนการแพนสลาฟ (Pan-Slavism) - ขบวนการในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาผู้มีเชื้อสายสลาฟ
  • ขบวนการแพนอาหรับ (Pan-Arabism) - ขบวนการในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาประชาชนและชาติต่างในโลกอาหรับ (Arab World)
  • ขบวนการแพนแอฟริกา (Pan-Africanism) - ขบวนการทางทัศนคติทางสังคม-การเมืองและปรัชญาของกลุ่มผู้มีเชื้อสายแอฟริกาที่เป็นแอฟริกันพลัดถิ่น (African diaspora) หรือผู้ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่นอกทวีปแอฟริกา ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็น "สังคมแอฟริกาโลก"

เด็กชายผู้เจ็บปวดกับชีวิต แต่ก้าวข้ามขามเจ็บปวดและลุกขี้ต่อสู้กับความเลวร้ายของชีวิตอีกครั้ง

เทววิทยาหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเทววิทยา

แก้
  • เทพทั้งปวง (Pantheon (gods)) - หมายถึงกลุ่มเทพทั้งหมด หรือ พระเจ้าในตำนานเทพหรือศาสนา
  • แพน (เทพปกรณัม) (Pan) - เทพเจ้ากรีกผู้เป็นเทพแห่งธรรมชาติ
  • แพน (ดวงจันทร์) - ดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแพน
  • ตึกแพนธีอัน (Pantheon, Rome) - เทวสถานโรมันในกรุงโรมที่สร้างราว ค.ศ. 125

อื่น ๆ

แก้