แผ่นดินไหวตาม หรือทับศัพท์ว่า อาฟเตอร์ช็อก (อังกฤษ: aftershock) เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีก่อนหน้า ในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ไหวหลัก โดยต้องมีขนาดเล็ก​กว่าแผ่นดินไหว​หลักตั้งแต่ 1.0 ขึ้น​ไป หากแผ่นดินไหวตามมีความรุนแรงกว่าการไหวหลัก แผ่นดินไหวตามจะได้รับการระบุว่าเป็นการไหวหลัก ส่วนการไหวหลักก่อนหน้านั้นจะได้รับการระบุให้เป็นแผ่นดินไหว​นำ หรือฟอร์ช็อกแทน ทั้งนี้ แผ่นดินไหวตามเกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นเปลือกโดยรอบได้เคลื่อนย้ายจากรอยเลื่อนเพื่อปรับผลกระทบที่มาจากการไหวหลัก

การสร้างแบบจำลอง แก้

นักวิทยาแผ่นดินไหวใช้เครื่องมือเช่น แบบจำลองอนุกรมแผ่นดินไหวตามชนิดแพร่กระจาย (ETAS) เพื่อศึกษาแผ่นดินไหวตามที่เกิดซ้อน[1]

หมายเหตุ แก้

  1. For example: Helmstetter, Agnès; Sornette, Didier (October 2003). "Predictability in the Epidemic-Type Aftershock Sequence model of interacting triggered seismicity". Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 108 (B10): 2482ff. arXiv:cond-mat/0208597. Bibcode:2003JGRB..108.2482H. doi:10.1029/2003JB002485. สืบค้นเมื่อ 2013-04-10. As part of an effort to develop a systematic methodology for earthquake forecasting, we use a simple model of seismicity based on interacting events which may trigger a cascade of earthquakes, known as the Epidemic-Type Aftershock Sequence model (ETAS).

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้