เนเจอร์ (วารสาร)

(เปลี่ยนทางจาก Nature (journal))

เนเจอร์ เป็นวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1869[1] ได้รับการจัดอันดับเป็นวารสารวิทยาศาสตร์สหวิทยาการที่อ้างอิงมากที่สุดของโลก ตามการจัดอันดับของรายงานการอ้างอิงวารสาร ค.ศ. 2010 ฉบับวิทยาศาสตร์[2] วารสารวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นแบบเฉพาะทางอย่างสูง และเนเจอร์เป็นเพียงหนึ่งในวารสารไม่กี่ฉบับที่ยังตีพิมพ์บทความงานค้นคว้าต้นฉบับในวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายสาขาซึ่งมีการตีพิมพ์ความก้าวหน้าใหม่ที่สำคัญและงานค้นคว้าต้นฉบับเป็นบทความหรือจดหมายในเนเจอร์

เนเจอร์ (วารสาร)
ปกฉบับที่ 7617
สาขาวิชาNatural sciences
ภาษาอังกฤษ
บรรณาธิการแมกดาเลนา สกิปเปอร์
รายละเอียดการตีพิมพ์
ประวัติการตีพิมพ์4 พฤศจิกายน ค.ศ.1869–ปัจจุบัน
ผู้พิมพ์
Nature Research (subsidiary of Springer Nature) (สหราชอาณาจักร)
ความถี่ในการตีพิมพ์รายสัปดาห์
การเข้าถึงแบบเปิดไม่
ปัจจัยกระทบ43.070 (2018)
ชื่อย่อมาตรฐาน
ISO 4Nature
การจัดทำดรรชนี
CODENNATUAS
ISSN0028-0836
1476-4687
OCLC01586310
การเชื่อมโยง
วารสารเนเจอร์ฉบับแรก วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1869

นักวิทยาศาสตร์วิจัยเป็นกลุ่มผู้อ่านสำคัญของวารสาร แต่ใจความสรุปและบทความที่เสริมเข้ามาตั้งใจให้งานสำคัญที่สุดจำนวนมากสามารถเข้าใจได้แก่นักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นและสาธารณชนที่ได้รับการศึกษา ส่วนหน้าของวารสารแต่ละฉบับมีบทบรรณาธิการ ข่าวและบทความพิเศษในเรื่องซึ่งนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจโดยทั่วไป รวมทั้งข่าวสารปัจจุบัน เงินทุนทางวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยการค้นพบอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีส่วนว่าด้วยหนังสือและศิลปะ ส่วนที่เหลือของวารสารประกอบด้วยบทความวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมักแน่นทึบและเป็นเชิงเทคนิคอย่างสูง เพราะการจำกัดความยาวบทความอย่างเข้มงวด บ่อยครั้งที่ข้อความที่ตีพิมพ์นั้นแท้จริงแล้วเป็นใจความสรุปของงานที่กำลังกล่าวถึงและรายละเอียดของงานนั้นถูกแสดงไว้เพื่อเสริมงานนั้นในเว็บไซต์ของวารสาร

อ้างอิง แก้

  1. doi:10.1038/001009a0
    This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
  2. "About Nature". สืบค้นเมื่อ 12 August 2011.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้