แผนโดยปกติจะเป็นแผนภาพที่แสดงขั้นตอนพร้อมกับรายละเอียดต่างๆ ของกำหนดการและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง. ดูกลยุทธ์เพิ่มเติม. โดยปรกติเป็นที่รู้กันว่า แผนคือโครงร่างของทุกขั้นตอนที่ตั้งใจจะทำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์.

ดูเพิ่ม

แก้