บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แผนภาพ[1] หรือ ไดอะแกรม (อังกฤษ: diagram) เป็นการแสดงข้อมูลเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะของกราฟิกส์สองมิติ

ตัวอย่างแผนภาพโฟลว์ชาร์ต แสดงถึงขั้นตอนการตัดสินใจ

อ้างอิงแก้ไข

  • Michael Anderson, Peter Cheng, Volker Haarslev (Eds.) (2000). Theory and Application of Diagrams: First International Conference, Diagrams 2000. Edinburgh, Scotland, UK, September 1-3, 2000. Proceedings.

ดูเพิ่มแก้ไข