แป้นพิมพ์เกษมณี

แป้นพิมพ์เกษมณี เป็นผังแป้นพิมพ์ภาษาไทย คิดค้นโดยสุวรรณประเสริฐ เกษมณี เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด (ซึ่งไม่มี ฃ/ฅ) ไม่ใช่กับคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยในตอนแรกผังแป้นพิมพ์นี้เรียกว่า "แบบมาตรฐาน" เนื่องจากเป็นผังแป้นพิมพ์แบบแรก ๆ ที่ใช้ ต่อมาผู้ร่วมงานเรียกชื่อว่า แป้นพิมพ์เกษมณี เนื่องจากสฤษดิ์ ปัตตะโชติ ได้นำเสนอผังแป้นพิมพ์แบบใหม่ ที่เรียกว่าแป้นพิมพ์ปัตตะโชติ

ผังแป้นพิมพ์เกษมณี

ปัจจุบัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาแป้นพิมพ์เกษมณีเป็นแป้นพิมพ์ค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์[1][2]

แป้นพิมพ์เกษมณีมีแป้นเหย้าอยู่ที่ ซ้าย และขวา –่

จุดแตกต่างระหว่างเครื่องพิมพ์ดีดกับคอมพิวเตอร์มีดังนี้

  • เมื่อยกแคร่ Shift แล้วกดแป้น –ึ เครื่องพิมพ์ดีดจะได้ไม้หันอากาศพร้อมกับไม้โท (–ั้) เทียบเท่ากับการกดทีละตัว ส่วนคอมพิวเตอร์จะได้สัญลักษณ์สกุลเงินบาท (฿)
  • เครื่องพิมพ์ดีดไม่มีแป้นสำหรับ ฃ ฅ, ๅ + และ _ % สำหรับคอมพิวเตอร์เพิ่มเข้ามาในภายหลัง

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Koanantakool, Thaweesak (1993). The Keyboard Layouts and Input Method of the Thai Language. Proceedings of the Symposium on Natural Language Processing in Thailand 1993. Chulalongkoron University. Reproduced in "The Keyboard Layouts and Input Method of the Thai Language". nectec.or.th. National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC). สืบค้นเมื่อ 29 April 2021.
  2. Thai Industrial Standards Institute (1995). Thai Industrial Standard 820-2538: Layout of Thai character keys on computer keyboards. ISBN 974-607-416-4. สืบค้นเมื่อ 9 January 2018.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้