แบร์นฮาร์ท รีมัน

เกออร์ค ฟรีดริช แบร์นฮาร์ท รีมัน (เยอรมัน: Georg Friedrich Bernhard Riemann; 17 กันยายน ค.ศ. 1826 – 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1866) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และอนุพันธ์เชิงเรขาคณิต

แบร์นฮาร์ท รีมัน ใน ค.ศ. 1863

ผลงานที่คิดค้น แก้