แนวรบเบียโลรัสเซียที่ 1

แนวรบเบียโลรัสเซียที่ 1 (รัสเซีย: 1-й Белорусский фронт) เป็นแนวรบหน้าของกองทัพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

แนวรบเบียโลรัสเซียที่ 1
ประเทศ  สหภาพโซเวียต
รูปแบบ กลุ่มกองทัพ
บทบาท Co-ordination and conduct of Red Army Operations in Ukraine, Poland, and Germany
กำลังรบ Several Armies
ปฏิบัติการ
สำคัญ
สงครามโลกครั้งที่สอง
ผู้บังคับบัญชา
ผบ.สำคัญ คอนสตันติน โรคอสซอฟสกี (ตุลาคม 1943-พฤศจิกายน 1944)
เกออร์กี จูคอฟ (พฤศจิกายน 1944-มิถุนายน 1945)

ในช่วงหลังสงครามแนวรบนี้ได้วางกำลังในเยอรมนีตะวันออกเป็นกองกำลังโซเวียตในเยอรมนีตะวันออก

กองทัพในแนวรบเบียโลรัสเซียที่ 1แก้ไข

กองทัพในนี่เป็นกองทัพของแนวรบเบียโลรัสเซียที่ 1: