แจ๊ก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

แจ๊ก หรือ แจ็ค (อังกฤษ: Jack) อาจหมายถึง

ตัวละครการ์ตูนและเกม
คำในภาษาอังกฤษ