แคว้นศักดินาฮิโรชิมะ

แคว้นฮิโรชิมะ (อังกฤษ: Hiroshima Domain, ญี่ปุ่น: Hiroshima-han) แคว้นศักดินาในอดีตของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดฮิโรชิมะ โดยมีฮิโรชิมะเป็นเมืองเอกและมีฐานบัญชาการอยู่ที่ปราสาทฮิโรชิมะ