แคว้นศักดินาฮิโรชิมะ

แคว้นศักดินาในแคว้นอากิ ประเทศญี่ปุ่น

แคว้นศักดินาฮิโรชิมะ (อังกฤษ: Hiroshima Domain, ญี่ปุ่น: 広島藩โรมาจิHiroshima-han) แคว้นศักดินาในอดีตของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดฮิโรชิมะ โดยมีฮิโรชิมะเป็นเมืองหลวงและมีฐานบัญชาการอยู่ที่ปราสาทฮิโรชิมะ