โทชิมะ
(豊島区)
แขวงพิเศษ
แผนที่ประเทศญี่ปุ่นเน้นแขวงโทชิมะ
แผนที่ตั้งในจังหวัดเน้นแขวงโทชิมะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Toshima City
จังหวัด โตเกียว
ภูมิภาค คันโต
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 13.01 ตร.กม.
ประชากร 252,011 คน (พ.ศ. 2548)
ความหนาแน่น 19,370 คน/ตร.กม.
สัญลักษณ์ประจำเขตปกครอง


ตราสัญลักษณ์ของ แขวงโทชิมะ
ตราสัญลักษณ์ของแขวงโทชิมะ


เว็บไซต์ แขวงโทชิมะ

โทชิมะ (ญี่ปุ่น: 豊島区 โรมาจิToshima-ku) เป็น 1 ใน 23 แขวงพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดกับแขวงเนริมะ อิตาบาชิ แขวงคิตะทางทิศเหนือ แขวงชินจูกุและบุงเกียวทางทิศใต้

แขวงโทชิมะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1947 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 13.01 ตารางกิโลเมตร ในช่วงปี ค.ศ. 1965 เคยมีจำนวนประชากรสูงถึง 370,000 คน จนในปี ค.ศ. 2005 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 252,011 คน แต่ในช่วงเวลากลางวันอาจจะมีจำนวนประชากรที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตกว่า 430,000 คน ย่านธุรกิจที่สำคัญ คือ อิเกบูกูโระ

แขวงโทชิมะเป็นเขตที่มีผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ 15,516 คน หรือคิดเป็น 6.16% มากเป็นอันดับต้นของเมืองโตเกียว โดยในจำนวนของชาวต่างชาติมีชาวจีนกว่า 56% ชาวเกาหลี 20% และตามมาด้วยชาวฟิลิปปินส์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข