เฮอร์มีส (อังกฤษ: Hermes; กรีก: Ἑρμῆς) เป็นพระเจ้าโอลิมปัสในศาสนาและเทพปกรณัมกรีก บุตรแห่งซูสและไลยาดีสเมอา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าโอลิมปัสที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดเป็นอันดับสอง

เฮอร์มีส
ผู้แจ้งข่าวแห่งพระเจ้า
เทพเจ้าแห่งการค้า โจร นักเดินทาง กีฬา นักกรีฑา และการข้ามแดน มัคคุเทศก์สู่โลกบาดาล
Hermes Ingenui (พิพิธภัณฑ์วาติกัน) รูปถ่ายแบบโรมันสมัยศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. ตามต้นแบบกรีกสมัยศตวรรษที่ 5 ก่อน ค.ศ. เฮอร์มีสทรงสมบัติปกติของพระองค์ พระมาลากลม ฉลองพระองค์คลุมนักเดินทางและเทวสถานมีปีก
สัญลักษณ์ทาลาเรีย, คทางูไขว้, เต่าบก, พิณโบราณ, ไก่เพศผู้
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองแมรอพี, แอโฟรไดที, Dryope, พีธอ
บุตร - ธิดาแพน, เอมาฟรอธีทอส, ไทคี, Abderus, โอธอลิคัส, และ อักเอเลีย
บิดา-มารดาซูสและเมอา
พี่น้องแอรีส, อะธีนา, อะพอลโล, อาร์ทิมิส, แอโฟรไดที, ไดอะไนซัส, ฮีบี, เฮราคลีส, เฮเลนแห่งทรอย, ฮิฟีสตัส, เพอร์ซิอัส, ไมนอส, มิวส์, แคริทีส
เทียบเท่าในโรมันเมอร์คิวรี

เฮอร์มีสทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเปลี่ยนผ่านและเขตแดน พระองค์ทรงรวดเร็วและเจ้าเล่ห์ และสามารถเสด็จระหว่างโลกมนุษย์และพระเจ้าได้อย่างอิสระ ในฐานะทูตและผู้แจ้งข่าวแห่งพระเจ้า ผู้เจรจาระหว่างมนุษย์และพระเจ้า และผู้นำดวงวิญญาณสู่ปรโลก พระองค์ทรงเป็นผู้พิทักษ์และอุปถัมภ์นักเดินทาง คนเลี้ยงแกะ โจร นักพูดข้างถนนและคนมีปฏิภาณ วรรณกรรมและกวี นักกีฬาและกีฬา สิ่งประดิษฐ์และการค้า[1] บางตำนานว่าพระองค์เป็นนักหลอกลวง และเอาชนะพระเจ้าองค์อื่นด้วยไหวพริบเพื่อความพอพระทัยส่วนพระองค์หรือเพราะทรงเห็นแก่มนุษยชาติ ลักษณะและสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีประติมากรรมเฉพาะหัว ไก่เพศผู้และเต่าบก ถุงใส่เงิน รองเท้าแตะมีปีก หมวกมีปีก สัญลักษณ์หลักของพระองค์ คือ ไม้เท้าผู้แจ้งข่าว (กรีก: kerykeion; ละติน: caduceus) ซึ่งเป็นไม้เท้ามีปีกที่มีงูพันสองตัว

พระองค์ทรงถูกระบุเป็นพระเจ้าเมอร์คิวรีของโรมัน[2] ซึ่งแม้เป็นพระเจ้าที่รับมาจากพวกอีทรัสคัน แต่ได้รับคุณลักษณะคล้ายกับเฮอร์มีสมาหลายประการ เช่น ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์การค้า

อ้างอิง

แก้
  1. Walter Burkert, Greek Religion 1985 section III.2.8.
  2. Bullfinch's Mythology, (1978), Crown Publishers, p. 926.