เฮกเซน (อังกฤษ: hexane) เป็นสารประกอบอัลเคนตรงที่มีจำนวนคาร์บอน 6 อะตอม เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ที่พบบ่อยในห้องปฏิบัติการและในอุตสาหกรรม เป็นของเหลวใส ไม่มีสี จุดเดือดต่ำ

เฮกเซน
Hexane-2D-Skeletal.svg
Hexane-2D-flat-B.png
Hexane-from-xtal-1999-at-an-angle-3D-balls.png
Hexane-3D-vdW.png
ชื่ออื่น n-Hexane
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [110-54-3][CAS]
PubChem 8058
RTECS number MN9275000
SMILES
 
InChI
 
ChemSpider ID 7767
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C6H14
มวลต่อหนึ่งโมล 86.18 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Colorless liquid
ความหนาแน่น 0.6548 g/ml, liquid
จุดหลอมเหลว

−95 °C (178 K)

จุดเดือด

69 °C (342 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 13 mg/l at 20 °C[1]
ความหนืด 0.294 cP at 25 °C
ความอันตราย
การจำแนกของ EU Flammable (F)
Harmful (Xn)
Repr. Cat. 3
Dangerous for
the environment (N)
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
1
0
 
R-phrases R11, R38, R48/20, R62,
R65, R67, R51/53
S-phrases (S2), S9, S16, S29, S33,
S36/37, S61, S62
จุดวาบไฟ −23.3 °C
อุณหภูมิที่ติดไฟด้วยตัวเอง 233.9 °C
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

อ้างอิงแก้ไข