เอ็มมาแห่งนอร์ม็องดี

เอ็มมาแห่งนอร์มังดี สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ เดนมาร์ก และนอร์เวย์ (ภาษาอังกฤษ: Emma of Normandy) (ราว ค.ศ. 985 - 6 มีนาคม ค.ศ. 1052)

เอ็มมาแห่งนอร์ม็องดี
เอ็มมาแห่งนอร์มังดี สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ เดนมาร์ก และนอร์เวย์
สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
ระหว่างค.ศ. 1002-ค.ศ. 1016 (พระเจ้าเอเธล์เรด)
ค.ศ. 1017-ค.ศ. 1035 (พระเจ้าคานูท)
คู่อภิเษกสมเด็จพระเจ้าเอเธล์เรดที่ 2 แห่งอังกฤษ
สมเด็จพระเจ้าคานูทมหาราช
พระบุตรสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้สารภาพ
สมเด็จพระเจ้าฮาร์ธาคานูท
พระบิดาริชาร์ดผู้ไม่กลัวใคร ดยุคแห่งนอร์มังดี
พระมารดากันนอรา ดัชเชสแห่งนอร์มังดี
ประสูติราว ค.ศ. 985
สิ้นพระชนม์6 มีนาคม ค.ศ. 1052
วินเชสเตอร์ อังกฤษ

เอ็มมาแห่งนอร์มังดีประสูติราว ค.ศ. 985 เป็นพระธิดาของริชาร์ดผู้ไม่กลัวใคร ดยุคแห่งนอร์มังดี (Richard the Fearless) และกันนอรา ดัชเชสแห่งนอร์มังดี เป็นพระราชินีในสมเด็จพระเจ้าเอเธล์เรดที่ 2 แห่งอังกฤษ ระหว่างค.ศ. 1002 ถึง ค.ศ. 1016 และมีพระราชโอรสกับพระเจ้าเอเธล์เรดผู้ต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นพระสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้สารภาพ ต่อมาทรงเสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าคานูทมหาราชและเป็นพระราชินีระหว่าง ค.ศ. 1017 ถึง ค.ศ. 1035 และมีพระราชโอรสผู้ต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าฮาร์ธาคานูท เอ็มมาแห่งนอร์มังดีเป็นพระอัยกีของ สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เอ็มมาสิ้นพระชนม์เมื่อ 6 มีนาคม ค.ศ. 1052 ที่วินเชสเตอร์ อังกฤษ

อ้างอิง แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข