เปิดเมนูหลัก

เอไมเนอร์r (เขียนย่อเป็น Am) เป็นบันไดเสียงไมเนอร์ที่เริ่มด้วยโน้ต เอ ประกอบด้วยระดับเสียง A, B, C, D, E, F, และ G เครื่องหมายตั้งบันไดเสียงของบันไดเสียงนี้ ไม่มีแฟลต และไม่มีชาร์ป อย่างไรก็ตาม หากเป็นบันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์จะยกระดับเสียงของโน้ต G ไปเป็น G

เอไมเนอร์
กุญแจเสียงร่วมซีเมเจอร์
กุญแจเสียงคู่ขนานเอเมเจอร์
โดมิแนนต์อีไมเนอร์
ซับโดมิแนนต์ดีไมเนอร์
ระดับเสียงในบันไดเสียง
A, B, C, D, E, F, G, A

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:วงกลมของลำดับที่ห้า