เอลฟ์ (มิดเดิลเอิร์ธ)

(เปลี่ยนทางจาก เอลดาร์)

เอลฟ์ (อังกฤษ: elf) ตามความหมายในจินตนิยายชุดมิดเดิลเอิร์ธ ของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยมหาเทพอิลูวาทาร์ มีชีวิตยืนยาวเท่ากับอายุของโลก จึงเสมือนหนึ่งว่าเป็นอมตะ คำว่า 'เอลฟ์' (Elf) เป็นคำที่โทลคีนเลือกมาจากตำนานโบราณเพื่อใช้แทนคำศัพท์แท้จริงอันเป็นชื่อของชนเผ่านี้ คือ เอลดาร์ (Eldar) ซึ่งเป็นคำในภาษาเควนยา หมายถึง 'ประชากรแห่งแสงดาว'[1]

โทลคีนมักกล่าวเสมอว่า การตั้งชื่อต่าง ๆ ในผลงานของเขา มีเหตุจากรากฐานของเสียงและคำศัพท์ในภาษาเฉพาะที่เขาประดิษฐ์ขึ้น คือภาษาเควนยา และภาษาซินดาริน อย่างไรก็ดีคำศัพท์เหล่านั้นมักพ้องเสียงกับรูปภาษาโบราณอื่น ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเก่า (Old English) การศึกษาผลงานของโทลคีนโดยพิจารณารากศัพท์ในภาษาอังกฤษเก่า ช่วยให้เข้าใจจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ของโทลคีนมากขึ้น

เอลฟ์ ในผลงานของโทลคีน สื่อถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ ความทรงภูมิปัญญา และความดีงามของโลก ซึ่งส่วนหนึ่งสืบทอดไหลเวียนอยู่ในร่างกายมนุษย์ โทลคีนสื่อความหมายนี้โดยการประพันธ์ให้เผ่าพันธุ์เอลฟ์ ได้วิวาห์กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ มนุษย์ในยุคหลังจึงมีสายเลือดของเอลฟ์ผสมอยู่

ประวัติ

แก้

กำเนิดของเอลฟ์

แก้

ตามปกรณัมของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน การตื่นของเอลฟ์ เป็นจุดเริ่มต้นนับยุคที่หนึ่งของยุคแห่งพฤกษา

พวกเอลฟ์เล่าสืบต่อกันมาว่า พวกเขาตื่นขึ้นที่ริมทะเลสาบคุยวิเอเนน ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในดินแดนไกลโพ้นทางฟากตะวันออกของทวีปมิดเดิลเอิร์ธ กลุ่มที่ตื่นขึ้นเป็นกลุ่มแรกคือชาววันยาร์ กลุ่มที่สองคือ โนลดอร์ และกลุ่มที่สามคือชาวเทเลริ เวลานั้นโลกอาร์ดายังไม่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ มีแต่เพียงแสงสว่างจากแสงดาว พวกเอลฟ์จึงมองเห็นแสงดาวเป็นสิ่งแรก และหลงรักในแสงดาวเหล่านั้น

เมลคอร์ เป็นคนแรกที่ล่วงรู้ถึงการตื่นของเหล่าเอลฟ์ จึงลอบมาทำร้ายและจับตัวพวกเอลฟ์ไปทรมาน บ้างเชื่อกันว่านี่เป็นที่มาของพวกออร์ค คือการที่เมลคอร์เอาตัวพวกเอลฟ์ไปทรมานจนพิกลพิการ เป็นการทำลายสิ่งประดิษฐ์แสนวิเศษของอิลูวาทาร์

เมื่อเทพโอโรเมเสด็จประพาสมิดเดิลเอิร์ธคราวหนึ่ง จึงมาพบพวกเอลฟ์เข้า เหล่าวาลาร์ จึงมีดำริให้ชักชวนพวกเอลฟ์ให้เดินทางไปอยู่ด้วยกันกับพวกพระองค์ที่วาลินอร์ เพื่อให้รอดพ้นจากการรังควานของเมลคอร์ เกิดเป็นการอพยพครั้งใหญ่ของเอลฟ์ ซึ่งเป็นจุดแบ่งกลุ่มตระกูลของเอลฟ์อีกมากมายในเวลาต่อมา

การแบ่งชาติพันธุ์ของเอลฟ์

แก้

เอลฟ์แบ่งได้เป็นกลุ่มดังต่อไปนี้[1]

 • แบ่งตามการเข้าร่วมการเดินทางครั้งใหญ่
  • อวาริ : 'ผู้ปฏิเสธ' คือพวกที่ไม่ได้เข้าร่วมการเดินทางครั้งใหญ่
  • เอลดาร์ : เอลฟ์แห่งแสงดาว ซึ่งเดิมเป็นชื่อเรียกเอลฟ์ทั้งหมด ต่อมาใช้เรียกพวกที่เข้าร่วมการเดินทางเท่านั้น
 • แบ่งตามการเดินทางไปถึงอามัน
  • อามันยาร์ : เอลฟ์ที่ไปถึงอามัน
  • อูมันยาร์ : เอลฟ์ที่ไปไม่ถึงอามัน
 • แบ่งตามการได้เห็นแสงแห่งพฤกษา
  • คาลาเควนดิ : เอลฟ์แห่งแสงสว่าง คือพวกที่ได้เห็นแสงแห่งพฤกษา
  • มอริเควนดิ : เอลฟ์แห่งความมืด คือพวกที่ไม่ได้เห็นแสงแห่งพฤกษา

ตระกูลต่าง ๆ

แก้

ภาษา

แก้

โทลคีนเป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ เขาได้ประดิษฐ์คิดค้นภาษาเอลฟ์ขึ้นจนสามารถใช้งานได้จริง มีไวยากรณ์และคำศัพท์มากพอจะใช้งานในชีวิตประจำวันได้ คือภาษาเควนยา และภาษาซินดาริน ซึ่งในนิยายของเขาระบุว่าทั้งสองภาษาเป็นภาษาที่เอลฟ์ในมิดเดิลเอิร์ธใช้งานกันเป็นภาษาหลัก

แต่โทลคีนยังประดิษฐ์ภาษาเอลฟ์ไว้อีกเป็นจำนวนมาก บางภาษาก็มีเพียงโครงร่างไวยากรณ์เท่านั้น หากว่าตามเนื้อเรื่องในจินตนิยาย เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ก็สามารถอธิบายได้ดังนี้ - เมื่อแรกที่พวกเอลฟ์ตื่นขึ้นที่คุยวิเอเนน พวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาเควนเดียนโบราณ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของภาษาเอลฟ์ทั้งปวง ต่อมาเมื่อพวกเอลฟ์อพยพแยกย้ายกันไปอยู่ในดินแดนต่าง ๆ จึงมีการพัฒนาทางภาษาของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไป

ภาษาต่าง ๆ ของพวกเอลฟ์ประกอบด้วย

 • เควนเดียนโบราณ
  • อวาริน (ภาษาของพวกเอลฟ์ที่ไม่ได้เข้าร่วมการเดินทางครั้งใหญ่)
   • ภาษาอวารินต่าง ๆ (อวารินบางส่วนผนวกรวมเข้ากับพวกนันดอรินด้วย)
  • คอมมอน เอลดาริน
   • เควนยา (ภาษาของชาวโนลดอร์และวันยาร์)
    • เควนด์ยา (หรือ วันยารินเควนยา) ภาษาของชาววันยาร์ที่ใช้อยู่ในวาลินอร์
    • โนลดอรินเควนยา (หรือ เควนยาพลัดถิ่น) ถือเป็นภาษาเอลฟ์ชั้นสูงของมิดเดิ้ลเอิร์ธ
   • คอมมอน เทเลริน (ภาษาของชาวเทเลริหรือลินดาร์ในช่วงแรก)
    • เทเลริน (ภาษาของชาวเทเลริที่เดินทางไปถึงทวีปอามัน)
    • นันดอริน (ภาษาของชาวนันดอร์)
     • สำเนียงซิลวันแห่งลุ่มแม่น้ำอันดูอิน
     • สำเนียงกรีนเอลฟ์แห่งออสซิริอันด์
    • ซินดาริน (ภาษาของชาวซินดาร์)

ชื่ออื่น ๆ

แก้

ชื่อในภาษาเอลฟ์

 • เอลดาร์
 • เควนดิ
 • เอลดาลิเอ

ชื่อทั่วไป

 • ปฐมชน
 • บุตรแห่งแสงดาว
 • อมตะชน
 • บุตรผู้ใหญ่แห่งอิลูวาทาร์

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน, ซิลมาริลลิออน, ลอนดอน:สำนักพิมพ์ฮาร์เปอร์คอลลินส์

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้