ตามปกรณัมของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ในชุด เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ และ ซิลมาริลลิออน ชาวโนลดอร์ (อังกฤษ: Noldor) เป็นชื่อชนตระกูลหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของพวกเอลฟ์ ที่เดินทางไปยังทวีปอามัน ต้นตระกูลผู้รวบรวมผองชนโนลดอร์คือเอลฟ์ที่ตื่นขึ้นเป็นคนที่สองที่ริมทะเลสาบคุยวิเอเนน นามว่า ตาตา (Tata) ดังนั้นบางครั้งจึงเรียกชนเหล่านี้ว่า 'ตระกูลที่สองของเอลฟ์' หรือ 'ตาชาร์' (Tatyar) สำหรับเอลฟ์อีกสองตระกูลใหญ่คือ ชาววันยาร์ และชาวเทเลริ

อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาเมื่อเทพโอโรเมชักชวนเหล่าเอลฟ์ให้ส่งผู้แทนไปเยือนวาลินอร์ ผู้แทนของชาวโนลดอร์คือ ฟินเว ผู้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกษัตริย์ของชาวโนลดอร์ทั้งมวล และได้นำพวกเขาเดินทางอพยพไปสู่แผ่นดินอมตะ

ชาวโนลดอร์มีรูปร่างสูงใหญ่ มักมีดวงตาสีเทา ผมสีเข้ม (ยกเว้นโนลดอร์บางคนในตระกูลที่วิวาห์กับชาววันยาร์ เช่นราชสกุลฟินาร์ฟิน จะมีผมสีทองแบบชาววันยาร์) พวกเขาพูดภาษาเควนยา แต่ชาวโนลดอร์ที่นิวัติมายังมิดเดิลเอิร์ธในยุคที่หนึ่ง จะใช้ภาษาซินดารินในการเจรจาประจำวันประวัติ แก้

ชาวโนลดอร์ในวาลินอร์ แก้

ชาวโนลดอร์ถือเป็นเอลฟ์ที่มีพรสวรรค์ทางด้านงานช่าง งานฝีมือ ตำนาน อักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ทั้งมวล เป็นเลิศที่สุดในบรรดาเอลฟ์ทั้งหลาย มีสมญาว่า 'เอลฟ์แห่งภูมิปัญญา' (Deep Elves) พวกเขาเป็นศิษย์ของเทพอาวเล เทพวิศวกรรม และในเวลาต่อมาก็กลับก้าวหน้ายิ่งกว่าอาจารย์ของตน ชาวโนลดอร์คิดค้นวิธีขุดดิน ทำเหมือง และเจียระไนอัญมณี ได้สร้างอัญมณีอันงดงามประดับแผ่นดินวาลินอร์ไว้เป็นจำนวนมาก พวกเขายังรักในอักษรศาสตร์ รูมิลครูตำนาน เป็นผู้แรกที่คิดค้นประดิษฐ์วิธีการเขียนตัวอักษรขึ้น และต่อมา เฟอานอร์ ได้ปรับปรุงระเบียบวิธีการเขียนอักขระภาษาเอลฟ์ขึ้นใหม่ เรียกว่า อักขระเทงกวาร์ (Tengwar) ซึ่งต่อมาเป็นอักขระที่ใช้งานกันแพร่หลายทั่วไป

นครหลวงของชาวโนลดอร์บนแผ่นดินอมตะ คือนครทิริออน ตั้งอยู่บนเนินเขาทูนา ในช่องเขาคาลาเคียร์ยา ซึ่งเป็นช่องในเทือกเขาเพโลริ เชื่อมดินแดนวาลินอร์ที่อยู่ด้านในทวีปอามัน ให้เปิดผ่านออกมาสู่ชายฝั่งมหาสาครได้ เมื่อแรกนครทิริออนเป็นที่อยู่ของเอลฟ์ทั้งชาววันยาร์และชาวโนลดอร์ ต่อมาภายหลัง ชาววันยาร์พากันย้ายไปอาศัยอยู่เชิงขุนเขาอันเป็นที่ประทับของมานเวเทพบดี จึงคงเหลือแต่ชาวโนลดอร์ในนครทิริออน

ชาวโนลดอร์จำนวนมากอพยพออกจากทิริออนแล้วย้อนกลับมายังมิดเดิ้ลเอิร์ธ หลังจากเหตุการณ์ที่มอร์กอธและอุงโกลิอันท์ ร่วมมือกันทำลายทวิพฤกษา ระหว่างความวุ่นวายในความมืด มอร์กอธสังหารกษัตริย์ฟินเวของพวกเขา แล้วชิงซิลมาริลไปจากท้องพระคลังในฟอร์เมนอส หนีมายังมิดเดิ้ลเอิร์ธ เฟอานอร์จึงนำทัพชาวโนลดอร์จำนวนมากไล่ติดตามมา ทั้งที่ฝ่าฝืนพระบัญชาของเหล่าวาลาร์

ชาวโนลดอร์พลัดถิ่น แก้

ชาวโนลดอร์ที่อพยพออกจากทิริออนย้อนมายังมิดเดิลเอิร์ธ มักเรียกว่า ชาวโนลดอร์พลัดถิ่น หรือ ผู้ลี้ภัย แม้พวกเขาจะออกจากทิริออนมาอย่างเต็มใจ แต่ก็ถูกปวงเทพลงโทษโดยการปิดกั้นไม่ให้หวนกลับคืนสู่แผ่นดินอมตะได้

 • อาณาจักรของชาวโนลดอร์พลัดถิ่นบนมิดเดิลเอิร์ธ ในยุคที่หนึ่ง
 1. ฮิธลุม และ ดอร์-โลมิน ในการปกครองของ ฟิงโกลฟิน และ ฟิงกอน
 2. ดอร์โธนิออน ในการปกครองของ อังกร็อด และ อายก์นอร์
 3. ฮิมริง ในการปกครองของ มายดรอส และ มากลอร์
 4. ธาร์เกลิออน ในการปกครองของ คารันเธียร์
 5. เนฟรัสต์ และ กอนโดลิน ในการปกครองของ ทัวร์กอน
 6. นาร์โกธรอนด์ ในการปกครองของ ฟินร็อด และ โอโรเดร็ธ

อัมร็อดกับอัมรัส พำนักอยู่ในเขตป่าเชิงขุนเขาเอเร็ดลูอิน แถบออสซิริอันด์ ไม่มีการระบุว่าได้ก่อตั้งเป็นอาณาจักร ส่วนกาลาเดรียล ไปพำนักอยู่กับเทพีเมลิอัน ในอาณาจักรโดริอัธ

 • อาณาจักรของชาวโนลดอร์พลัดถิ่นบนมิดเดิลเอิร์ธ ในยุคที่สอง
 1. ลินดอน ในการปกครองของ กิล-กาลัด
 2. เอเรกิออน ไม่มีที่ระบุชื่อผู้ปกครอง (คาดว่าอาจเป็น เคเลบอร์นกับกาลาเดรียล หรือ เคเลบริมบอร์)
 • อาณาจักรของชาวโนลดอร์พลัดถิ่นบนมิดเดิลเอิร์ธ ในยุคที่สาม มีการผสมผสานของพลเมืองเข้ากับชาวมอริเควนดิมาก จนไม่อาจเรียกว่าเป็นอาณาจักรของชาวโนลดอร์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี ผู้ดูแล (Guardian) ของอาณาจักรเหล่านั้น ยังคงเป็นผู้สืบเชื้อสายจากราชสกุลโนลดอร์
 1. ริเวนเดลล์ ในความดูแลของ เอลรอนด์
 2. ลอธลอริเอน ในความดูแลของ เคเลบอร์น และ กาลาเดรียล

จอมกษัตริย์แห่งโนลดอร์ แก้

 • โนลดอร์ในวาลินอร์
 1. ฟินเว - จอมกษัตริย์องค์แรกของโนลดอร์
 2. เฟอานอร์ - โอรสองค์ใหญ่ของฟินเว ตั้งตนเป็นจอมกษัตริย์หลังจากพระบิดาสิ้นพระชนม์
 3. ฟิงโกลฟิน - โอรสองค์ที่สองของฟินเว เป็นที่นับถือของชาวโนลดอร์ส่วนใหญ่ในทิริออน
 4. ฟินาร์ฟิน - โอรสองค์ที่สามของฟินเว ขึ้นเป็นจอมกษัตริย์ของชาวโนลดอร์ที่เหลืออยู่ในทิริออน
 • โนลดอร์บนมิดเดิ้ลเอิร์ธ
 1. ฟิงโกลฟิน - ขึ้นเป็นจอมกษัตริย์ของชาวโนลดอร์ลี้ภัยบนมิดเดิ้ลเอิร์ธ หลังจากมายดรอสสละสิทธิ์ในราชสมบัติ
 2. ฟิงกอน - โอรสองค์ใหญ่ของฟิงโกลฟิน
 3. ทัวร์กอน - โอรสองค์ที่สองของฟิงโกลฟิน
 4. กิล-กาลัด - โอรสของฟิงกอน เป็นจอมกษัตริย์ของชาวโนลดอร์ลี้ภัยองค์สุดท้าย


ราชวงศ์ฟินเว แก้


มีริเอล
 
 
 
 
 
 
ฟินเว
 
 
 
 
 
 
อินดิส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฟอานอร์
 
ฟินดิส
 
 
ฟิงโกลฟิน
 
 
 
อีริเม
 
 
 
ฟินาร์ฟิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โอรสทั้งเจ็ด
 
 
ฟิงกอน
 
ทัวร์กอน
 
อาเรเดล
 
ฟินร็อดโอโรเดร็ธอังกร็อดอายก์นอร์กาลาเดรียล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคเลบริมบอร์
 
 
กิล-กาลัด
 
อิดริล
 
มายกลิน
 
 
 
 
ฟินดุยลัส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เออาเรนดิล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอลรอส
 
 
 
 
 
เอลรอนด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคเลบรีอัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อารากอร์น
 
 
 
 
 
 
 
อาร์เวน
 
เอลลาดาน
 
เอลโรเฮียร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอลดาริออน